(Minghui.org) ביום שבו גב' שיה יו הייתה אמורה לצאת מהכלא לאחר שנתיים מאסר בשל אמונתה, היא נלקחה ישירות למרכז לשטיפת מוח למשך 3 חודשים.

בני משפחתה עשו כל הדרך מפרובינציית הו-נאן לעיר גואנג-ג'ואו בתאריך המיועד לשחרורה – 25 בינואר 2019 – אבל הם לא מצאו אותה. נאמר להם שלקחו אותה למרכז לשטיפת מוח למעצר מורחב משום שסירבה לוותר על אמונתה, ונותרה נחושה ואיתנה באמונתה בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

למשפחה נודע כי המשטרה במועצת יואה-שיו היא האחראית לכליאתה ולמעצרה במרכז לשטיפת מוח. כשפנו למחלקת המשטרה במקום, השוטרים אמרו להם: "זה אנחנו ששלחנו אותה למרכז לשטיפת המוח ואתם יכולים ללכת ולהתלונן נגדנו".

גם לאחר שלושת החודשים הנוספים סירבו הרשויות לשחררה מהמרכז לשטיפת מוח. לבני משפחתה נאמר שימשיכו להחזיק אותה במעצר כל עוד היא מסרבת עדיין לכתוב הצהרה בה היא מוותרת על הפאלון גונג.

המשפחה הגישה תלונות נגד המשטרה והמרכז לשטיפת מוח בעיר גואנג-ג'ואו בשל המעצר השרירותי.

תמונה: גב' שיה יו

גב' שיה בת 33 ילידת העיר יי-יאנג בפרובינציית הו-נאן עברה לעבוד בעיר גואנג-ג'ואו בגואנג-דונג אחרי שסיימה את הקולג'. ב-26 בינואר 2017 היא נעצרה כשחילקה עלונים על הפאלון גונג. ב-10 באוגוסט2018, כאמור, נגזרו עליה שנתיים בכלא.

צילום: המרכז לשטיפת מוח בגואנג-ג'ואו הממוקם בקומה הראשונה של בניין לא מסומן. (הכתובת נוספה על ידי המחבר)

תצלום תקריב של הכניסה למרכז לשטיפת המוח בגואנג-ג'ואו: בשלט מימין כתוב: "משרד מִנהלת לימודי משפטים של העיר גואנג-ג'ואו"

לכתבות קודמות:

Woman Disappears after Two-year Prison Term for Her Faith

Guangzhou Resident Detained Five Months for Exposing Persecution of Her Spiritual Belief