(Minghui.org) המשטרה מפעילה לחץ על שלושת ילדיו של מר שיאו דא-פו העצור בשל אמונתו בפאלון גונג להתנתק מאביהם, מפני שהרשויות מנסות לכפות עליו לוותר על אמונתו.

במהלך קמפיינים פוליטיים לאורך ההיסטוריה, המשטר הקומוניסטי עושה שימוש שוב ושוב בטקטיקות כאלה. ילדים פנו עורף להוריהם וסטודנטים פנו עורף למוריהם מחשש שייפגעו בעצמם מהמדיניות של המשטר.

ברדיפה נגד השיטה הרוחנית פאלון גונג שהחלה ביולי 1999, בני משפחה של מתרגלים רבים קיבלו הוראה לדחוק במתרגל לוותר על הפאלון גונג פן יחוו רדיפה בעצמם.

לא ברור אם ילדיו של מר שיאו צייתו לדרישת המשטרה לנתק אותו מחייהם.

מר שיאו תושב העיר דא-ג'ואו בסצ'ואן נחטף מביתו על ידי שוטרי יחידת ביטחון הפנים של מועצת טונג-ג'ואו ב-16 באוקטובר 2018.השוטרים ערכו חיפוש וביזה בביתו והחרימו את המחשב שלו וחפצים אישיים נוספים.

האיש בן ה-79 הוחזק במרכז המעצרים בעיר ונמנעו ממנו ביקורי משפחה.

נמסר שהוא היה נתון שבע פעמים לשעות ארוכות של חקירה. המשטרה העבירה את תיק החקירה שלו למשרד התביעה של העיר וואן-טואן. כעת הוא עומד לנוכח רדיפה נוספת בשל אמונתו.

במשך 20 השנים האחרונות מר שיאו הוכנס למעצר שוב ושוב, ובביתו נערכו חיפושים בשל סירובו לוותר על אמונתו.

ב-5 בספטמבר 2018, חודש לפני מעצרו האחרון, שוטרים ערכו חיפוש בכל חדר בביתו, מר שיאו לא היה באותה עת בבית והשוטרים איימו על אשתו וכלתו. כמה ימים לאחר מכן השוטרים חזרו, אבל בני משפחתו של מר שיאו סירבו לפתוח להם את הדלת.