(Minghui.org) גב' הה ג'ונג-לי חזרה לביתה ב-14 באפריל אחרי שהייתה כלואה 3 שנים בכלא בשל סירובה לוותר על אמונתה בפאלון גונג.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטרה הקומוניסטי בסין מאז 1999.

המתרגלת בת ה-73 גילתה שקצבת הפנסיה שלה הושעתה מאז סוף 2018. נאמר לה שהקצבה לא תושב על כנה עד שתשלם חזרה את כל הכספים שהועברו לחשבונה במהלך כליאתה.

בסבב חדש של רדיפה כספית נגד פאלון גונג מאז סוף 2018, מתרגלים רבים גילו שהם עומדים לנוכח תסבוכת דומה לזו של גב' הה (ראה:מתרגלת מסצ'ואן הגישה תלונה נגד משרד הביטוח הלאומי על שהשעה את הפנסיה שלה בשל אמונתה הרוחנית). אם הם מסרבים לוותר על אמונתם, משרד הביטוח החברתי המקומי יפסיק לשלם להם את תשלומי קצבת הפנסיה החדשים וישתמש בכספים שהם מחזיקים לשלם את כספי הקצבה שכבר הועברו אליהם.

גזר דין של 3 שנים לאחר 9 שנים מאחורי הסורגים

גב' הה תושבת העיר פו-שון בליאו-נינג נעצרה ב-15 באפריל 2016. המשטרה הגישה את תיק החקירה שלה למשרד התביעה באשמת "ערעור אכיפת החוק תוך שימוש בארגון של כת", נוסח רגיל שבו המשטר הקומוניסטי משתמש כדי להפליל מתרגלי פאלון גונג.

ב-14 באוקטובר 2016 הועמדה גב' הה למשפט בתוך מרכז המעצרים של נאן-ג'ואו. עורך דינה כפר באשמתה וטען שמעולם לא היה בסיס חוקי לרדיפה נגד הפאלון גונג, ושחופש אמונה הוא זכות חוקתית של לקוחתו לתרגל בשיטה.

גב' הה העידה להגנתה, כשהיא מספרת שהפאלון גונג גרם לה להפוך לאדם טוב יותר.

השופט מבית הדין של שון-צ'נג גזר עליה 3 שנים בכלא ב-9 בדצמבר 2016. גזר דינה ניתן לאחר 4 שנים ששוחררה מכליאה של 9 שנים בשל אמונתה.

גב' הה ערערה על גזר הדין בבית דין הביניים בפו-שון שהחליט לתמוך בגזר הדין המקורי והורה להעבירה לכלא הנשים של ליאו-נינג.

לדבריה של גב' הה, העינויים בכלא הנשים היו עניין שבשגרה לגבי מתרגלות פאלון גונג, כדי לכפות עליהן לוותר על אמונתן. מדי כמה ימים ערכו הסוהרים חיפוש בתאים ועל גופן של המתרגלות, כשהם מחפשים חומרים הקשורים לפאלון גונג. 2 אסירות פליליות שמרו עליה סביב השעון ובכלל זה גם כשהשתמשה בשירותים או במקלחת.

היא ציינה: "אין לנו כל כבוד או זכויות בסיסיות כל עוד אנו כלואות שם".

כתבות קשורות:

Fushun, Liaoning Province: 7 Sentenced for Practicing Falun Gong

Two Liaoning Women Face Indictment for Their Faith

Ms. He Lizhong Tortured in Liaoning Province Women's Prison