(Minghui.org) משרד התביעה של מחוז ג'ן-אן בדאן-דונג, ביטל ב-10 באפריל 2019 את תיק החקירה של מתרגל הפאלון גונג מר סון שין-טיאן.

מר סון בן ה-81 נעצר במאי 2018 אחרי שהלשינו עליו שהוא מחלק חומרי מידע לגביי הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

שוטרים מתחנת משטרת דונג-ג'יאן-טואו ערכו חיפוש וביזה בביתו של מר סון והחרימו את ספרי הפאלון גונג שלו וחומרים הקשורים לשיטה.

במהלך 4 השעות שבהן הוחזק מר סון בתחנת המשטרה, הוא הסביר לשוטרים מהו הפאלון גונג ודחק בהם להפסיק להשתתף ברדיפה. מאוחר יותר המשטרה שחררה אותו בערבות לאחר שסחטה כסף מבנו.

ב-6 בספטמבר 2018 הגישה המשטרה את תיק החקירה שלו למשרד התביעה של יואן-באו, על אף שהבטיחו לו לבטל את התיק באותו היום.

ב-12 בדצמבר 2018 הודיעה המשטרה למר סון שכל תיקי החקירה של פאלון גונג בעיר דאן-דונג הועברו למשרד התביעה של מועצת ג'ן-אן. הוא התבקש לגשת לשם למלא טפסים.

מר סון הגיע למשרד התביעה בליווי שוטר בשם וואנג.

בעודו ממלא טפסים, מר סון שוחח עם סגן המנהל גואו וסיפר לו איך הפאלון גונג שיפר את בריאותו ושהמינהל הסיני לעיתונות ולהוצאה לאור פרסם ב-2011 הודעה המבטלת את כל האיסורים על הוצאה לאור של ספרי פאלון גונג. גואו הודה שלא היה מודע לכך.

בסוף דצמבר 2018 כתב מר סון מכתב למשרד התביעה בו הוא מסביר שלא הפר כל חוק בכך שהוא מתרגל פאלון גונג. הוא ביקש מהתובע לפעול על-פי מצפונו ולבטל את התיק.

התובע החזיר פעמיים את התיק למשטרה מחוסר ראיות מספקות, ולבסוף ביטל אותו.

לכתבה קודמת:

80-Year-Old Man Indicted for His Faith After Police Claim to Have Dismissed His Case