(Minghui.org) תכנית המוסיקה באקדמיית פיי טיאן במחלקת אמנות ומוסיקה בקולג' פיי טיאן מקבלת כעת בקשות סטודנטים.

  • 1.דרישות לבקשות של סטודנטים מחוץ לסין

1) המועמדים חייבים להיות סטודנטים בעלי מקצוע ראשי במוסיקה, תלמידי פאלון דאפא או ממשפחות תלמידי פאלון דאפא, או כאלה שיש להם פוטנציאל להפוך לתלמידי פאלון דאפא. כל הסטודנטים חייבים להיות בריאים.

2) דרישות גיל: בני 15 לפחות, או כאלה בני 13 עד 14 שיש להם כישורים יוצאים מן הכלל.

3) הדרישות המקצועיות לגבי מועמדים לתכנית המוסיקה: מיומנויות מוסיקאליות ברמת פרה קונסרבטוריון לפחות.

4) הדרישות המקצועיות לגבי מועמדים למחלקת המוסיקה: מיומנויות מוסיקאליות ברמת פרה קולג' למוסיקה לפחות.

5) כלי נגינה שיילקחו בחשבון: כינור, וויולה, צ'לו, קונטרה באס, חליל, נבל, קלרינט, אבוב, בסון, קרן צרפתית, טרומבון, פיפה, אר-הו. (אלה המנגנים על פיפה ואר-הו צריכים להגיע לרמות ביניים מקצועיות)

6) חומרים לטופסי בקשה: קורות חיים כלליים, קורות חיים מקצועיים וניסיון בטיפוח. קורות החיים כלליים צריכים לכלול את שם המועמד, מגדר, גיל, תאריך לידה, מקום לידה, גובה, משקל, כתובת, כתובת אימייל ומספר טלפון ליצירת קשר.

7) צילומים אחרונים (מהחודש האחרון): כל הגוף, מראה חזיתי.

8) אודישן אחרון בווידיאו: אם יש קושי בהעלאת קובץ הווידיאו, המועמד יכול ליצור קשר עם הנהלת מערכת מינג-הווי.

9) כל החומרים הנדרשים צריכים להימסר ביחד, כדי שהבקשה תישקל כהגשה רשמית.

10) בעלי כישורים שיגישו ראשונים יקבלו הודעה תוך 3 שבועות מיום קבלת הבקשה.

11) אם המועמד אינו עובר את הסקירה הראשונית, או לא סיפק את החומרים הנדרשים בבקשה, או שחסרים חומרים, או שהם מזויפים, או שאינו בטווח הודעות הבקשה, הוא או היא לא יקבלו תשובה אינדיווידואלית.

12) לבעלי כישורים שהגישו ראשונים ייערכו אודישנים המתוכננים עבורם על ידי אקדמיית פיי טיאן בקולג' לאמנות פיי טיאן.

  • 2.דרישות לבקשות של מועמדים מתוך סין

בנוסף לדרישות המופיעות למעלה, אנא שימו לב שהמועמדים צריכים להשיג את רמת המקצועיות הנדרשת לפחות לכניסה לקונסרבטוריון או לקולג' של מוסיקה מחוץ לסין.

כתובת אימייל לבקשות מחוץ לסין admission@feitianacademy.org :

כתובת אימייל לבקשות מתוך סין feitian@minghui.org :

מספר הטלפון: 845-796-8230 1+

בברכה אקדמיית האמנויות והקולג' של פיי טיאן

27 בינואר 2020