(Minghui.org) תכנית הריקוד באקדמיה לאמנויות של פיי טיאן מודיעה שמתקבלות בקשות כעת. על המועמדים לתרגל פאלון דאפא או להיות ממשפחה של תלמידי דאפא. מועמדים שיש להם פוטנציאל להפוך לתלמידי פאלון דאפא יישקלו גם כן.

דרישות קבלה:

1. סטודנטים: בני פחות מ-13 בגובה של לפחות 1.75 מטר. בני יותר מ-15 בגובה של לפחות 1.78 מטר.

2. סטודנטיות: בנות פחות מ-13 בגובה של לפחות 1.65 מטר. בנות יותר מ-15 בגובה של לפחות 1.68 מטר.

3. רגליהם של סטודנטים וגם סטודנטיות צריכות להיות ארוכות ב-10 סנטימטרים לפחות מהחלק העליון של גופם.

4. דרישות לגמישות הרגליים: שפגטים (ספליטים) ניצבים ואופקיים צריכים להיות בזווית של לפחות 180 מעלות.

5. כל הסטודנטים חייבים להיות בריאים.

הערה:

יכולים להירשם סטודנטים וסטודנטיות בגילאי 16 עד 17: גברים צריכים להיות בגובה של לפחות 1.80 מטר נשים- בגובה של לפחות 1.68 מטר. הם צריכים להיות גמישים ויכולים לבצע גם ספליטים אופקיים וגם אנכיים בזווית של 180 מעלות.

ייתכן שמועמדים שאינם עומדים בדרישות המוזכרות למעלה עדיין יישקלו אם הם בעלי כישורים יוצאי דופן.

חומרי הבקשה:

1. כל מועמד צריך להמציא קורות חיים כללי, ניסיון מקצועי, ניסיון טיפוח אישי או משפחתי. קורות החיים הכללי צריך לכלול שם המועמד, מגדר, תאריך לידה, מקום לידה, גובה, משקל, כתובת, כתובת אימייל ומספר טלפון.

2. על המועמדים לספק מידע על הוריהם הכולל גובה, מקומות לידה וניסיון בטיפוח.

3. צילומים אחרונים: הצילומים- מהחודש האחרון וצריכים לכלול:

אורך מלא מלפנים בעמידה

אורך מלא- מראה מהצד בעמידה

אורך מלא מאחור בעמידה

מבצע ספליט (שפגט)

מבצע גשר

על המועמדים ללבוש תלבושת ריקוד או ספורט ועל הצלם לצלם אותם בעודם מבצעים סקווֹטים, כדי שהמאפיינים הפיזיים ישתקפו בצורה מדויקת.

4. כל החומרים הנדרשים צריכים להימסר ביחד כדי שהבקשה תתקבל רשמית.

5. בעלי כישורים שהגישו ראשונים, יקבלו הודעה בדרך כלל תוך 3 שבועות מיום הגשת הבקשה.

6. אם המועמד אינו עובר את הסקירה הראשונית, או לא סיפק את החומרים כנדרש, או שחסרים חומרים או שהחומרים מזויפים או שאינם בטווח הודעת הבקשה הזאת, הוא או היא לא יקבלו תשובה אינדיווידואלית.

7. מועמדים יכולים להגיש את הבקשות באינטרנט ואקדמיית פיי טיאן לאמנויות שבניו יורק תארגן אודישנים לבעלי כישורים שהגישו ראשונים.

כתובת אימייל לבקשות מחוץ לסין: admission@feitianacademy.org

מספר הטלפון: 845-741-3914 1 +

כתובת אימייל לבקשות מתוך סין: feitian@minghui.org

בברכה אקדמיית וקולג' פיי טיאן לאמנויות

27 בינואר 2020