(Minghui.org) התערוכה הבין-לאומית "האמנות של גֶ'ן-שָן-רֶן" (אמת-חמלה-סובלנות) הוצגה באוניברסיטת סטנפורד ב-22 בנובמבר 2019. התערוכה התקיימה באולם Old Union Clubhouseבחסות מועדון הפאלון דאפא באוניברסיטה.

בתערוכה הוצגו 13 ציורים על פאלון גונג ועל מתרגלי פאלון גונג – שכולם צוירו על ידי מתרגלי השיטה – כמו גם על האומץ הבלתי מתפשר שלהם בהתנגדות השקטה לרדיפה האכזרית של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס).

תמונה: התערוכה הבין-לאומית "האמנות של גֶ'ן-שָן-רֶן" באוניברסיטת סטנפורד

תמונה: הציור "קיום הנדרים" מראה ישויות שמימיות הנודרות ללכת אחר הבורא ולרדת לעולם החולין לתקן את הפא

תמונות: סטודנטים, סגל ההוראה, חברי סגל ותיירים צופים בציורים

בין התומכים בתערוכה היו סטודנטים סינים. היו ששאלו שאלות רבות אחרי שצפו בציורים, כמו גם שאלות על העולם השמימי וגלגול נשמות. היו שאמרו שהם קיבלו השראה מיצירות האמנות.

אחד מאנשי האקדמיה בסטנפורד למד בסין במשך 6 שנים. הוא שמע על פאלון גונג בסין אבל רק אחרי שצפה בציורים הוא למד על האכזריות של הרדיפה המתנהלת על ידי המק"ס.

בני זוג ממדינה אחרת שבאו לבקר את בתם בסטנפורד קראו את המקרא של כל ציור וציור בקפדנות. הם אמרו שמאחורי כל סצנה בציור יש סיפור ושהסיפורים האלו נקברים לעתים קרובות בין כל החדשות בעולם. הם הוסיפו שהם הופתעו מההתמדה הנחושה ומהאומץ של המתרגלים.