(Minghui.org) מר לאי ג'י-צ'יאנג, מתרגל פאלון גונג מהעיר טאנג-שאן בפרובינציית הה-ביי, נמצא בכלא ללא עילה חוקית. לפני שנה משבץ לאחר שעבר עינויים בשל סירובו לוותר על אמונתו, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

אשתו של מר לאי פרצה בבכי כשסוף סוף הותר לה לראותו בכלא בפעם הראשונה באמצע ינואר 2020. הוא איבד את כל יכולת התנועה שלו ונישא על ידי סוהרים. פניו היו חסרי הבעה ונראה שלא הכיר את אשתו.

מר לאי נעצר ב-31 במארס 2016 כשביקר בביתו של המתרגל ליו שאו-גנג שהיה תחת מעקב המשטרה. מר ליו הצליח לברוח מהמעצר, ואילו מר לאי נשלח למרכז המעצרים של טאנג-שאן. בספטמבר 2016 נגזרו עליו 7 שנים ובאוקטובר נשלח לכלא ג'י-דונג.

רשויות הכלא דחו שוב ושוב את בקשת המשפחה לבקר אותו. גם טופס הבקשה לשחרר אותו מסיבה רפואית, כמקובל במקרים כאלה, נדחתה על הסף. אבל הכלא מאלץ את משפחתו לשלם אלפי יואן תמורת "קבלת טיפול רפואי" כביכול.

לא ידועים פרטים על מהלך העינויים שהיה נתון להם.