(Minghui.org) עם התפרצות וירוס הקורונה בוו-האן, תלמידי דאפא אמיתיים כולם יודעים להוקיר את החיים של ישויות חיות. במיוחד תלמידי הדאפא בסין עובדים קשה כדי להציל ישויות חיות רבות ככל האפשר, על אף שהם עצמם עומדים לנוכח מצבים קשים.

אבל ב-12 בפברואר מישהו העלה מאמר שכותרתו: "כל דבר תוכנן מראש באופן מסודר" וטען שזהו מאמר שנכתב על ידי מייסד הפאלון דאפא ופורסם על ידי אתר Minghui.org.

המאמר הזה נועד לחבל במוניטין של מייסד הדאפא, להצית שנאה כלפי הדאפא, להפריע לטיפוח של תלמידי הדאפא ולהפריע להצלה של ישויות חיות.

כל יצור חי בעולם, לא משנה מיהו, צריך להיות אחראי לפעולותיו.

בזאת אנחנו מפרסמים את האזהרה הבאה למרגלים האלה שעדיין אוחזים בתקווה בנוגע למפלגה הקומוניסטית הסינית – אל תזכירו את שמו של המאסטר שלנו בקלות ראש; אחרת מה עלול לחכות לכם כשהמאסטר שלנו יאמר בסופו של דבר משהו עליכם?

חישבו שוב על מה שעשיתם ואל תחכו עד שיהיה מאוחר מדי להכות על חטא ביחס למעשה שלכם.

בברכה

הנהלת מערכת מינג-הווי

3 בפברואר 2020