(Minghui.org) 12 שנות מאסר נגזרו על גב' פנג פיי-רונג, מורה בת 55 מהעיר אן-שון בפרובינציית גווי-ג'ואו, רק משום ששוחחה עם תלמיד על פאלון גונג, שיטה רוחנית למדיטציה המבוססת על עקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות. השיטה נרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

גב' פנג עבדה בבית ספר לשיעורי עזר בבעלות משפחתה. אחיינה למד גם כן בשיעורים שלה. מאחר שהוא גר איתה, היא נהגה לשוחח עמו לעתים קרובות על העקרונות של הפאלון גונג וייעצה לו להיות אדם טוב. הילד הצעיר שיתף תלמיד אחר בכיתה במה ששמע ממנה.

התברר שאביו של אותו תלמיד הוא שוטר. כשהתלמיד הזה שוחח עם אביו על פאלון גונג, האב דיווח למשטרה על גב' פנג.

ב-4 בדצמבר 2018 פרצו 18 שוטרים לביתה של גב' פנג ולבית הספר בו עבדה. הם החרימו את המחשב והטלפון הנייד שלה. כמו כן החרימו כסף במזומן שמצאו, תיקי פרופילים של התלמידים ומסמכים כספיים של בית הספר. המשטרה סגרה את בית הספר.

בעלה ובנה של גב' פנג הוחזקו במעצר יום אחד ושוחרר ב-5 בדצמבר. באותו היום נשלחה גב' פנג לבית החולים של המשטרה בשל בעיה בריאותיה.

אחרי שהמשטרה מסרה את תיק החקירה שלה למשרד התביעה, משפחתה שכרה שני עורכי דין לייצג אותה. בעזרת מאמצי עורכי הדין החזיר משרד התביעה את תיק החקירה למשטרה עקב ראיות בלתי מספיקות.

אך המשטרה אילצה את 26 תלמידיה של גב' פנג למסור עדות נגדה, שישמשו "ראיות" שהיא משתמשת בבית הספר כדי "לשטוף את המוח" ו"להרעיל" את התלמידים.

אחרי שתיק החקירה נמסר בפעם השנייה לתובע, הוא הוציא כתב אישום נגדה והעביר את התיק שלה לבית הדין של מועצת שי-שיו.

עורכי הדין דרשו ש-26 התלמידים [עדי התביעה בתיק] יופיעו לחקירה נגדית בשימוע שהתקיים בבית הדין, אבל התובע דחה את ההצעה. בסופו של דבר השופט הורה לכמה תלמידים להגיע להעיד.

המשפט של גב' פנג התקיים בנובמבר2019 בבית הדין של שי-שיו. קבוצת התלמידים שהופיעה בבית הדין הייתה מפוחדת מאוד. הם היו כה עצבנים שלא היו מסוגלים לדבר וכל הזמן רעדו מפחד.

ב-17 בדצמבר 2019 השופט גזר על גב' פנג 12 שנים בכלא. היא שלחה ערעור על גזר הדין לבית דין הביניים בעיר אן-שון.