(Minghui.org) 7 מתושבי העיר דה-יאנג בפרובינציית סצ'ואן הוטרדו במארס 2020 בשל אמונתם בפאלון גונג, שיטה רוחנית עתיקה למדיטציה הנרדפת על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית מאז 1999.

גב' ג'ואו צ'נג-שיו וגב' דואן שיונג-שיו נעצרו ב-6 במארס 2020 אחרי שדווח עליהן שהן משוחחות עם אנשים על פאלון גונג. השוטרים ערכו חיפוש על גופן וחיפשו בבתיהן. כמו כן צילמו אותן, לקחו את טביעות אצבעותיהן ודוגמיות דם טרם שחרורו אותן בסביבות 23:00.

מאוחר יותר ניסו שוטרים להטריד את גב' דואן בביתה אבל היא לא פתחה להם את הדלת.

ב-15 במארס 2 בלשים לבושי אזרחית וחבר צוות ועדת השכונה הטרידו את גב' הה פנג-ג'ן. הם צילמו אותה והחרימו את הספר "ג'ואן פאלון", הספר העיקרי של פאלון גונג.

ב-17 וב-18 שוטרים הטרידו שוב ושוב את מר לו באו-יין ואת גב' פו יואן-שיו. הם כפו על מר לו לחתום על הצהרה בה הוא מוותר על פאלון גונג.

שוטרים הטרידו גם את גב' וואנג ואת גב' ג'יאנג ובני משפחתן היו אחוזי אימה.