(Minghui.org)חמישה גברים ושלוש נשים נרדפו למוות על אמונתם בפאלון גונג בפרובינציית ליאו-נינג בין  החודשים ינואר-מארס 2020.

חמישה מהקורבנות מתו בכלא כתוצאה מעינויים ושלושת הקורבנות האחרים מתו לאחר שיחרורם. הצעיר שביניהם היה מר הו לין, מהנדס מטוסים בן 47, והמבוגרת שבהם הייתה גברת לי גווי-רונג בת 78, מנהלת בית ספר בגמלאות.

פאלון גונג, הידועה גם בשם פאלון דאפא, היא שיטה רוחנית המבוססת על העקרונות של אמת, חמלה וסובלנות, ונרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999. רבים מהמתרגלים נאסרים, עוברים שטיפות מוח במחנות לעבודה בכפייה וחינוך מחדש, עוברים עינויים ולעיתים גם איבריהם נקצרים לתעשיית ההשתלות של המשטר.

נכון ל-8 באפריל 2020 אומתו 4,408 מקרי מוות של מתרגלי פאלון גונג כתוצאה מהרדיפה. בשל הצנזורה והקושי שמערים המשטר הסיני על שקיפות המידע, קרוב לוודאי שמספר הקורבנות גבוה בהרבה.

להלן שמות הקורבנות:

גברת לי גווי-רונג, מנהלת בית ספר בגמלאות בת 78, מתה בכלא לאחר חמש שנים של עינויים. גברת לי כבר ריצתה בעבר 7 שנות מאסר בשל מונתה.

מר ג׳אנג ג׳ן-צאי מת בכלא שבועיים לאחר שדווח למשפחתו כי הוא "חולה בסרטן". שם הכלא שבו שהה ופרטים נוספים עדיין בבירור.

מר הו לין, מהנדס מטוסים בן 65, עבר עינויים ומת בכלא לאחר שהרשויות סירבו לאשר לו שחרור רפואי.

מר הו לין

 

מר יו יונג-מאן, בן 65, מת בכלא לאחר שלושה חודשים. בניתוח שלאחר המוות נמצאו צלעות שבורות וקרע בריאותיו.

 מר יו יונג-מאן

מר ג׳ואו לי-מינג מת בכלא לאחר שהות של ששה חודשים.

גברת וו שיו-פאנג יצאה מהכלא במצב של צמח ונפטרה כעבור שנתיים.

מר ג׳או צ׳נג-לין רופא צבאי בגמלאות בן 58 מת לאחר 14 שנות עינויי גיהינום בכלא על שסירב לוותר על אמונתו.

 עינויים בתלייה

גברת לין גווי-גְ׳ה בת 58 מתה לאחר 7 שנות עינויים בכלא.

 גברת לין גווי-גְ׳ה