(Minghui.org) (תקציר) כשמתרגלים ברחבי העולם חגגו את יום הפאלון דאפא (פאלון גונג) העולמי הנחגג ב-13 במאי, המתרגלים בהונג קונג ערכו תרגול קבוצתי ופעילות מקרבת לקהילה כדי להציג את השיטה לציבור.

מתרגלים בהונג-קונג חוגגים את יום הפאלון דאפא העולמי ומאחלים למר לי הונג-ג'י, מייסד השיטה, יום הולדת שמח

פעילויות חגיגיות

כשאף מקרי קורונה מאומתים חדשים לא דווחו בעשרת הימים שקדמו, הרשות המקומית הרפתה מההגבלות להתקהלות ציבורית, והתירה לעד 8 אנשים להתקהל יחד באותו זמן.

בעקבות המדיניות הזאת היו מתרגלים שהלכו לפארקים של העיר בקבוצות של 8 אנשים כדי לתרגל את המדיטציה. היו שהלכו לאתרי תיירות ומקומות ציבוריים רבים כדי לשוחח עם אנשים על הפאלון דאפא, והיו שנסעו לאי לאן-טאו – שם המאסטר נתן הרצאה ב-1995. ראה: Recalling the Precious Time When Master Lectured in Hong Kong (Photo)

 מתרגלים חוגגים את יום הפאלון דאפא העולמי

החלטתו של חבר מועצת העיריה

בכל העולם, יותר מ-356 מיליון סינים הודיעו על פרישתם מהמק"ס וארגוניה. רוב רובם הגיע מסין.

כתוצאה ממאמצים עקביים של מתרגלי פאלון דאפא, כמה נבחרי ציבור בהונג קונג הצטרפו למגמה זו לאחר שנודע להם מה קורה בסין. אחד מהם הוא חבר מועצת העירייה של אזור Sha Tin.

הוא סיפר ששמע על פאלון דאפא במהלך לימודיו בתיכון. במשך שנים רבות הוא חש כאילו הדיכוי בסין נראה רחוק ולא שייך לו. אבל אחרי שהיה עד לאכזריותה של המק"ס בטיפול בתנועה הדמוקרטית בהונג קונג, הוא ועוד תושבים מקומיים שינו את דעתם. "זה לא רק אני, אנשים רבים מרגישים באותה דרך", הסביר חבר המועצה. "מתרגלי פאלון דאפא הם ישרים. ההתמדה שלהם בהתנגדות לאכזריות היא קריטית לחברה שלנו".

הוא הוסיף: "העקרונות של 'אמת-חמלה-סובלנות' מתאימים לאנשים בכל גיל". הוא איחל למר לי הונג-ג'י יום הולדת שמח וקיווה שעוד אנשים יצעדו קדימה כדי לשמור על הצדק. "בבקשה המשיכו לשמור ולהגן על האמת והצדק. כולנו זקוקים לכך".

[...]