(Minghui.org) לאחרונה מטרידה המשטרה בבייג'ינג מתרגלי פאלון גונג בקנה מידה גדול. שוטרים חשפו שהגל החדש של רדיפה הוא הוראה מגבוה, לאחר שהרשויות הודיעו על חידוש פגישות הקונגרס השנתי שהושעו עקב מגפת הקורונה. פגישות הקונגרס ייערכו החל מ-22 במאי 2020.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית עתיקה למדיטציה הנרדפת על ידי המשטרה הקומוניסטית בסין מאז 1999.

בדרך כלל מגבירות הרשויות מעצרים והטרדות של מתרגלי פאלון גונג סביב פגישות פוליטיות חשובות, אירועים גדולים, או ימי שנה הקשורים לרדיפה, בניסיון להפחיד ולהרתיע מתרגלים ולעצור בעדם לחשוף את הרדיפה במהלך המועדים "הרגישים" האלה.

ברוב בתי המתרגלים שעברו הטרדות בבייג'ינג נערכו חיפוש וביזה. כמו כן הם נחקרו על ידי שוטרים ואולצו למלא שאלונים אם הם עדיין מתרגלים פאלון גונג ואם הם חתמו על הצהרות כלשהן בעבר לוויתור על אמונתם.

השנה, עקב סירובם של מרכזי מעצר מקומיים לקבל אותם בשל מגפת הקורונה, רוב המתרגלים שוחררו בערבות. היו כאלה שאילצו אותם לעזוב את בייג'ינג ולא לחזור אליה עד שהקונגרס יסתיים.

מעצרים והטרדות במועצות מקומיות בבייג'ינג

מועצת טונג-ג'ואו: שתי אחיות נעצרו ב-29 במארס לאחר ששוטרים ראו אותן מחלקות חומרי מידע לגבי פאלון גונג.

מרכז המעצרים המקומי סירב לקבל אותן והן שוחררו למחרת בערבות. המשטרה אילצה אותן לחזור לעיר הולדתן בפרובינציית הה-נאן, שם השוטרים קיבלו הוראה להשגיח עליהן שלא תחזורנה לבייג'ינג עד סוף מאי.

נמסר על 3 מתרגלות נוספות שבבתיהן נערכו חיפוש וביזה ב-21 באפריל. השוטרים ממשיכים במעקב אחריהן.

מועצת פאנג-שאן- בני זוג נעצרו ב-18 באפריל והוחרמו כל ספרי פאלון גונג שלהם, ומחשב.

מועצת שון-יי- אם ובנה נעצרו ב-24 באפריל וכל ספרי הפאלון גונג שלהם וחומרים קשורים הוחרמו מהם. הם עברו חקירה בתחנת משטרת הואו-שא-יו וב-26 באפריל הועברו בהוראה מגבוה למרכז המעצרים של שון-יי.

ב-26 באפריל נעצרו 2 מתרגלים ונשותיהם. בני זוג אחד שוחררו באותו ערב. בני הזוג השני שוחררו למחרת היום אחרי שמרכז המעצרים סירב פעמיים לקבל אותם.

מועצת שי-צ'נג- ב-24 באפריל פרצו 4 שוטרים לביתה של קשישה בת 84. על אף שלא הייתה בבית החרימו את כל ספרי הפאלון גונג שלה, מחשב וחפצים אישיים נוספים.

כשחזרה לביתה ניסו השוטרים לקחת אותה לתחנת משטרה אבל התרככו אחרי מחאת בני משפחתה.

מועצת שי-ג'יאנג-שאן- 4 שוטרים הטרידו מתרגלת ב-24 באפריל. הם שאלו אם היא עדיין מתרגלת ואיימו עליה להישאר בבית ולא לצאת לחלק עלונים. 2 שוטרים נותרו מחוץ לדירתה ועקבו אחריה כשיצאה החוצה לקניות.