(Minghui.org) הנהלת מערכת מינג-הווי פרסמה מאמר ב-2013 שכותרתו ״לשאת נאומים זה שווה-ערך לשיבוש הפא״. כמה מהמצבים שמתוארים במאמר קרו שוב לאחרונה גם מחוץ לסין. אנחנו מתריעים כאן בפני תלמידי ומתרגלי פאלון דאפא שמחוץ לסין שלא לעשות אותה הטעות.

צ׳ן וון-רווי היא מתרגלת מסין בת בערך 30 המשתמשת בשם העט "צ׳ינג ליאן". בעבר היא חיה בסינגפור ובזמן המגיפה עברה ליפן. בזמן שהותה ביפן היא אהבה לבקר מתרגלים ולארגן דיון בקבוצות בקרב המתרגלים כדי לקדם את ההבנות האישיות שלה. במעשיה היא התסיסה מתרגלים להתנגד למתאמים הן של אגודת הדאפא והן של פרויקטים שונים. היא ותומכים מסוימים [שלה] הפיצו את הכביכול "תוכן לשיתוף" באימיילים וקבצי קול ברשימת הקשר של ״התזמורת הצועדת היפנית טיאן גואו״ ורשימות קשר של פרויקטים אחרים. הם אפילו תכננו להפיק סרטוני וידאו להפצה בקנה מידה רחב. היות שכמה מתרגלים מקומיים הושפעו על ידי רגשות, החזקות ליכולות על-טבעיות ומושגים אנושיים אחרים, זה הפריע לסביבת הטיפוח המקומית ולהצלת אנשים, כמו גם למתרגלים בארצות אחרות שקיבלו אימיילים מ״התזמורת הצועדת טיאן גואו״.

לגבי מתרגלים המונעים על ידי רגשות חזקים, האם חשבתם איפה מיקמתם את הדאפא? לגבי מתרגלים שהושפעו מהחזקות של הערצת יכולות על-טבעיות, האם הבנתם שהשתפרתם והפקתם תועלת משום שהמאסטר מוקיר את הכנות שלכם בטיפוח-תרגול ולדאפא ועזר לכם להתרומם? או שמי שעזר לכם היו האנשים הרהוטים בדיבור שיש להם כביכול יכולות על טבעיות? לגבי אלו שלכאורה יש להם הערות שנשמעות גבוהות, האם האדם מאמת את הדאפא או את עצמו?

הטיפוח של תיקון הפא הגיע לשלב הסופי, והזמן דוחק מאוד. אנחנו מקווים שכולם יזכירו אחד לשני באדיבות לא לתת מקום בלבם לאלמנטים רעים. אנחנו תלמידי הדאפא אמורים להשיג את מה שהמאסטר רוצה ולהיות ראויים להפוך לישויות מוארות ישרות עם פא ישר בקוסמוס החדש, ולא להיות אנשים שקל להשפיע עליהם באמצעות הסתה שכזאת.

למעשה, במצב רציונלי, כולנו יודעים שכל תלמיד שמטפח באמת צריך באמת להתייחס לפא כאל המורה, ושיהיה לו האומץ לוותר על מושגים אנושיים. רק אז נוכל לנוע כלפי מעלה ללא הרף. רק אם ניקח את הפא כמורה נוכל להבטיח שנוכל להתמיד בהתקדמות במרץ, שנוכל לעשות התקדמות, ושנוכל לנצל את הזמן באופן המיטבי להצלת אנשים.

הנהלת מערכת מינג-הווי

21 ביוני 2020