(Minghui.org) 5 מתרגלות פאלון גונג קשישות נעצרו ב-11 באפריל 2020 משום ששיתפו עם תושבים מקומיים מידע על התועלת הבריאותית שהפיקו מתרגול של פאלון דאפא (פאלון גונג).

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית עתיקה של מדיטציה המתבססת על העקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות". השיטה נרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

מאז מגפת הקורונה, יש מקרים של אנשים המחלימים מהקורונה אחרי שינון כנה של המשפטים: "פאלון דאפא הוא טוב; אמת-חמלה-סובלנות הוא טוב".

מפני ששיתפה את המידע הזה, גב' יאן מינג-שנג בת 80 נעצרה בביתה על ידי סוכני "משרד 610", סוכנות הפועלת מעל לחוק שנוצרה במיוחד כדי לרדוף פאלון גונג. השוטרים ערכו גם חיפוש וביזה בביתה והחרימו את המחשב שלה, הטלפון הנייד, ספרי פאלון גונג ופריטים אישיים רבים. היא שוחררה בערבות למחרת היום והמשטרה המשיכה לנטר אותה לאחר מכן.

באותו יוםנעצרו עוד 4 מתרגלות בנות 70 ו-80. בזמן כתיבת המאמר הזה לא היה ידוע אם ארבע המתרגלות האחרות שוחררו.