(Minghui.org) על-פי מידע שנאסף על ידי אתר מינג-הווי, 14 מתרגלות פאלון גונג מוחזקות במרכז המעצרים של וו-צ'ינג בטיאן-ג'ין. על 5 מהן נגזרו תקופות מאסר בכלא. שאר ה-9 – שאחת מהן עצורה כבר שנתיים וחצי – ממתינות לגזר דינן או למשפט.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית עתיקה למדיטציה הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

חמישה גזרי דין שניתנו

גב' הה דאי-פינג- נעצרה לראשונה ב-25 באוגוסט 2017. היא נפלה במרכז המעצר ב-23 בנובמבר ושברה את עצם האגן. היא שוחררה בערבות למחרת היום. ב-23 באפריל 2017 היא שוב נעצרה ועמדה למשפט ב-23 ביולי. למשפחתה לא נשלחה הודעה על השימוע. נמסר שבית הדין גזר עליה 5 שנים בכלא.

גב' וואנג האי-צ'ין- מורה בחטיבת הביניים נעצרה ב-17 בינואר 2019 אחרי שאחד התלמידים דיווח שהיא משוחחת על פאלון גונג. בינואר 2020 נגזרו עליה 4 שנים.

גב' ג'או שו-ג'ן- נעצרה ב-20 באפריל 2019 ובתחילת 2020 נגזרו עליה 4 שנים בכלא.

גב' גואו הווי-לי- נעצרה ב-25 בספטמבר 2019. המשטרה ניתקה את החשמל לביתה ועצרה אותה כשיצאה לברר מה קרה. השוטרים ערכו חיפוש וביזה בביתה. ב-30 בדצמבר 2019 עמדה למשפט ובינואר 2020 נגזרו עליה 4 שנים.

גב' ג'אנג פו-צ'ין- נעצרה באוקטובר 2019 בעודה משוחחת עם אנשים על פאלון גונג. במאי 2020 דווח שנגזרה עליה שנה אחת בכלא.

9 מתרגלות ממתינות לשימוע או לפסק דין

גב' ג'ואו הואו-מיי- נעצרה ב-28 בדצמבר 2017 היא עמדה למשפט בבית הדין של מועצת וו-צ'ינג בסביבות אוקטובר 2018 ועדיין ממתינה לפסק הדין. ראה:

37 מתרגלי פאלון גונג מטיאן-ג'ין נעצרו ביום אחד: שלושה נידונו לתקופות מאסר, חמישה ממתינים לגזר דין, שישה עומדים בפני כתבי אישום

גב' ניו יואה-צ'ין- נעצרה ב-5 ביולי 2019 באשמה של ניסיון לתלות כרזות פאלון גונג במאי 2016.

גב' גאו יאן-הונג- נעצרה ב-26 באוגוסט 2019. הוצא נגדה כתב אשמה והיא ממתינה למשפט בבית דין של וו-צ'ינג.

גב' גואו יי-צ'יאן- נעצרה ב-3 בספטמבר 2019. בביתה נערכו חיפוש וביזה.

גב' ג'אנג שון-שיה- נעצרה ב-4 בספטמבר 2019. השימוע שלה נקבע לתחילת 2020 והתבטל לאחר מכן.

גב' לי שון-הואה וגב' הואו שון-ג'ון- נעצרו בסוף אוקטובר 2019.

גב' מא צ'ינג-שיה- נעצרה ב-5 בדצמבר 2019. שתי קבוצות שוטרים ערכו חיפוש וביזה בביתה. מעצרה אושר.

גב' גאו שואו-שון- נעצרה ב-9 בפברואר 2020. בביתה נערכו חיפוש וביזה.