(Minghui.org) 7 מתרגלי פאלון גונג בפרובינציית שאן-דונג נעצרו ב-9 ביוני 2020 ליד בית הדין של מועצת רן-צ'נג כשבאו לתמוך בשתי מתרגלות אחרות שעמדו לדין בשל אמונתן באותו היום. שתי המתרגלות שעמדו לדין נעצרו ב-13 בדצמבר 2019 משום ששוחחו עם אנשים על פאלון גונג.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית עתיקה למדיטציה הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

מבין השבעה, גב' האן פנג-ראן וגב' סונג צ'נג-קווי הן תושבות דזואו-צ'נג בפרובינציית שאן-דונג. שאר המתרגלים הגיעו מהעיר ג'י-נינג והם בשנות ה-60 וה-70 שלהם.

בלשים בלבוש אזרחי ערכו חיפוש על גופן של גב' האן וגב'' סונג והחרימו את מכשירי הטלפון שלהן, הארנקים, תעודות הזיהוי וכרטיסי אוטובוס. רק אחרי שהמתרגלות דרשו שוב ושוב מהבלשים להזדהות, הם הציגו בחוסר רצון את תעודות השוטר שלהם.

שתי המתרגלות נלקחו לתחנת משטרה מקומית ונחקרו במרתף בחדרים נפרדים במשך יותר מ-3 שעות. השוטרים ערכו שוב חיפוש על גופן ואף בתוך גרביהן.

בה בעת ערכו שוטרים אחרים חיפוש וביזה בבתיהן והחרימו משם ספרי פאלון גונג, תמונה של מייסד השיטה, מחשבים ניידים ומדפסות.

שתי המתרגלות הוחזקו במעצר במשך יותר מ-30 שעות ושוחררו בערבות רק למחרת היום. כמה ימים לאחר מכן זומנו השתיים לתחנת המשטרה, אך הן סירבו ללכת.

מה שקרה לשאר חמשת המתרגלים מג'י-נינג אינו ידוע.