(Minghui.org) תיק החקירה של מר לי צאי-יו, תושב העיר דאן-דונג בפרובינציית ליאו-נינג שנעצר בשל אמונתו בפאלון גונג בוטל על ידי הרשויות ביולי 2020.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית עתיקה למדיטציה הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

מר לי נעצר ב-4 בפברואר 2020 ובביתו נערך חיפוש וביזה, אחרי שהמשטרה חשדה בו שריסס בצבע את המסר: "פאלון דאפא הוא טוב". משפחתו הגיעה לתחנת המשטרה המקומית באותו יום, ולמחרת ודרשה את שחרורו.

המשטרה טענה תחילה שלא תשחרר אותו אלא אם יכתוב הצהרה לוויתור על פאלון גונג. מר לי השיב שלא הפר כל חוק בכך שהוא מתרגל פאלון גונג ושהוא לא יכתוב שום דבר להודות באיזו שהיא אשמה, וגם לא יוותר על אמונתו.

על אף שהתובע איים להוציא נגדו כתב אשמה ולשלוח את תיק החקירה שלו לבית הדין, משרד התביעה הודיע למר לי כעבור שבוע שהם החזירו את תיק החקירה שלו למשטרה עקב ראיות בלתי מספקות. בעקבות זאת ביטלה המשטרה את תיק החקירה נגדו.