(Minghui.org) אתר מינג-הווי בסינית ישיק רשמית שני פרסומים אלקטרוניים בשבוע: Minghui Post ו-Friends of Minghui כדי לאפשר גישה קלה יותר לתוכן של האתר. כולם מוזמנים להירשם כמנויים לפרסומים החדשים האלה.

Minghui Postיפורסם מדי יום חמישי והוא מיועד למתרגלי פאלון גונג הגרים מחוץ לסין. המוקד יהיה על כתבות  חדשות, שיתוף התנסויות בטיפוח ומידע נוסף.

ה-Friends of Minghui מיועד לציבור הכללי הכולל ארגונים ויחידים המתעניינים ללמוד איך הפאלון גונג משפר את הבריאות והאופי ואיך השיטה נרדפת בסין. הניוזלטר הזה יפורסם מדי יום חמישי ויתאפיין באירועים עכשוויים, סיפורים לגבי פאלון גונג ונושאים מעניינים אחרים.

כל אחד מוזמן להירשם כמנוי. לחץ על כפתור ה-“subscribe” בפינה העליונה של דף הבית של מינג-הווי והפרסומים יישלחו לכתובת האימייל שלך.

 כפתור ה-“subscribe” באתר מינג-הווי בסינית

הערת ביטחון: בבקשה מתרגלי פאלון גונג בסין שימו לב: עקב הצנזורה של המק"ס באינטרנט ועקב הרדיפה, שני הפרסומים האלה זמינים רק מחוץ לסין. כל אחד בסין הרוצה להיכנס לפרסומים, צריך להשתמש בכתובת אימייל מחוץ לסין כדי להירשם כמנוי, משום שהקישורים הם לאתר מינג-הווי, שבסין אין אליו גישה ישירה.

[כתבי העת של מינג-הווי נערכים על ידי מתנדבים של מינג-הווי ונעשים לגמרי בהתנדבות ועל חשבונם הם. תבורכו על כל עזרה להפיץ הפרסומים האלה כדי להפיץ את הטוּב של פאלון גונג]

כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי