(Minghui.org) מתרגלי דאפא עמיתים מסין ומחוצה לה:

ברכות לכולכם בחגגנו יחד את יום הפאלון דאפא העולמי ואת יום השנה ה-29 להצגת הפאלון דאפא לציבור!

עד ה-12 במאי קיבל אתר מינג-הווי לפחות 22,000 איחולים וגלויות ברכה, והכנו אותם לפרסום סביב השעון כדי לא לאכזב אף אחד. בהערכה גסה פרסמנו כ-8,000 ברכות רק ב-13 במאי, וברכות רבות פורסמו לפני כן. אנו עדיין בתהליך של מיון ועריכה של מספר גדול של הגשות. אם יש לכם ברכות שלא הגשתם לפני ה-13 במאי, אנא שמרו אותן לשנה הבאה.

נוסף על כך קיבלנו גם יותר מ-10.000 תגובות ל"קריאה להגשת עבודות להנצחת יום הפאלון דאפא העולמי 2021". התחלנו במיון, בבחירה ובעריכה הרבה יותר מוקדם משעשינו זאת בשנה שעברה. אנחנו מודים לכולם על ההשתתפות המתחשבת ועל האנרגיה שהשקיעו בכך! מתרגלים עמיתים, עבדתם קשה!

הֵא-שְה

הנהלת מערכת אתר מינג-הווי

ה-13 במאי 2021

כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי