(Minghui.org) אסופות של כתבי הוראת הפא, כרך 12, 13, 14 ו-15, בסינית מסורתית ובסינית מפושטת, כולל הונג יין 4 – הוצאו לאור בטייוואן. זכויות היוצרים של ספרי הדאפא שייכות למחברם, מר לי הונג-ג'י.

הנהלת מערכת מינג-הווי

1 במארס 2022

[כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org. אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]