(Minghui.org)

 המילים בסינית הן: "העולם כולו חוגג את יום הפאלון דאפא העולמי"


פאלון דאפא היא שיטה למדיטציה המבוססת על הערכים האוניברסליים של "אמת-חמלה-סובלנות". כ-100 מיליון מתרגלים סביב העולם זוכים לתועלות מתרגול השיטה.

לציון יום הפאלון דאפא העולמי, מתרגל פאלון דאפא מהעיר גואנג-ג'ואו שבפרובינציית גואנג-דונג, הכין ציור סיני מסורתי. עץ השזיף פורח בדרך כלל באמצע החורף. פרחי עץ השזיף הקטנים רכים וזוהרים על אף הרוח המקפיאה או השלג בחורף. לעתים קרובות הם נחשבים לסמל של חוזק פנימי ואומץ בלתי מתפשר.

על אף ה||רדיפה}} המתמשכת נגד פאלון דאפא בסין, אמונתם של מתרגלי פאלון דאפא אינה מתערערת לעולם והם מתמידים בנחישות להעלות מודעות לרדיפה בציבור. מאמציהם נוגעים בלב אין ספור אנשים בסין. הם מאמינים שהצדק ינצח והאביב יגיע במהרה.

[ההשקפות המובעות במאמר זה מייצגות את הבנותיו ודעותיו האישיות של כותב המאמר. כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]