(Minghui.org)

פסלון משי: נערה שמימית מפזרת פרחים

פסלוני משי הם אמנות עממית סינית מסורתית עם היסטוריה של אלף שנים.

הכנת פסלון כזה כרוכה בגילוף, ציור, תפירה, צביעה, אריגה, רקמה ושזירה. את ראשי הפסלונים אפשר להכין מגבס, חרס או עץ, כשהעור והבגדים הם אריגה שונה של בד משי.

פסלון המשי הזה הנקרא: "נערה שמימית מפזרת פרחים", נעשה על ידי מתרגלת פאלון דאפא מספרד. הסינים הקדמונים מאמינים שכשישות אלוהית מגיעה לעולם להציל אנשים, הנערות השמימיות ישליכו סביב פרחים לחגיגת האירוע המפואר.

יצירת האמנות הזאת מוקדשת לאירוע המיוחד של ה-13 במאי 2021 המציין את יום הפאלון דאפא העולמי ה-22 ואת יום הולדתו ה-70 של מאסטר לי, מייסד הפאלון דאפא.

[כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]