(Minghui.org) גב' יה ג'ונג-צ'יו, מורה לפיזיקה לשעבר מהעיר שן-יאנג בפרובינציית ליאו-נינג, השתחררה מהכלא בנובמבר 2020 אחרי שהייתה כלואה במשך ארבע שנים בשל אמונתה בפאלון גונג. היא לא יכלה ללכת ולא יכלה לדבר ברור. היא מתה ב-25 בינואר 2022 בגיל 54.

מותה של גב' יה חתם 2 עשורים של סבל עקב הרדיפה נגד הפאלון גונג, שיטה מסורתית לטיפוח תרגול הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

בשל כך שגב' יה יידעה אנשים לגבי הרדיפה, היא הועמדה לדין שלא כחוק, ונשלחה לכלא 3 פעמים ל-12 שנים בסך כולל. היא פוטרה מעבודה בבית הספר, בעלה התגרש ממנה עקב הלחץ של הרדיפה, ובתה הייתה אז עדיין רק בחטיבת הביניים.

מאסרים בעבר

גב' יה הייתה מורה בחטיבת ביניים בנפת ליאו-ג'ונג העירונית. היא נעצרה לראשונה ב-10 בדצמבר 2003 אחרי שמורה אחר דיווח עליה שהיא מעבירה לתלמידים שלה מידע על הרדיפה. היא פוטרה מבית הספר ומאוחר יותר נשלחה ל-5 שנים בכלא.

היותה בכלא הייתה מכה חזקה לבתה שהייתה אז בשנתה השנייה בחטיבת הביניים והייתה זקוקה לטיפול ואהבת אם. בעלה, מורה אף הוא בחטיבת הביניים, שלא יכול היה לשאת את הלחץ, התגרש ממנה.

אחרי שחרורה של גב' יה ב-2008, היא נתנה שיעורים פרטיים וזכתה לשבחים רבים מהורים ותלמידים.

באוקטובר 2010 בעודה מכינה צהריים לתלמידיה, פרצה קבוצת שוטרים פנימה. הם טענו שמנהל חטיבת הביניים דיווח עליה שהיא נתנה לו תקליטור עם מידע על הרדיפה נגד פאלון גונג. גב' יה הועמדה לדין ב-8 במארס 2011 ונגזרו עליה 3 שנים בכלא.

נשלחה לכלא בפעם השלישית

אחרי שחרורה מהכלא, גב' יה המשיכה במאמציה לעורר מודעות לגבי הרדיפה. כשיצאה לכפר דונג-יו-גאנג-דזי ב-3 בנובמבר 2016 לחלק לוחות שנה עם מידע על פאלון גונג, היא נתקלה בשוטרים מתיזים תרסיס פלפל על מתרגלת אחרת שחלקה חומרי מידע על פאלון גונג במקום. היא ניסתה לעצור את השוטרים ונעצרה בעצמה.

המשטרה הגישה את תיקי החקירה של גב' יה והמתרגלת השנייה למשרד התביעה במועצת ליאו-ג'ונג. התובע החזיר את התיקים פעמיים מחוסר ראיות מספיקות, אבל ראש משרד ביטחון הפנים המשיך ללחוץ לקראת כתב אישום.

במשפטה ב-23 באוגוסט 2017 הכחישה גב' יה את כל ההאשמות נגדה. השופט גזר עליה 4 שנים בכלאבנובמבר 2017.

עקב סירובה לוותר על פאלון גונג בעודה בכלא הנשים בליאו-נינג, אחת האסירות נהגה להכות ולקלל אותה לעתים קרובות. כשדיווחה לסוהרים, הם התעלמו מכך והסתירו את תלונתה הכתובה לסגל משרד התביעה בכלא.

הסוהרת סון אסרה עליה לכתוב והחרימה כל פתק שכתבה. כמו כן איימה עליה במעקב חמור ופגיעה פיזית, אם תסרב לעבוד בכפייה.

המתרגלות בכלא יכלו להוציא רק 50 יואן לחודש לקניות, מה שבקושי הספיק להן לצרכים היומיים.

ב-4 באפריל 2020 גב' יה קיבלה שבץ ונעשתה חסרת יכולת לתפקד. בתחילה טיפלו בה בבית חולים המסונף לכלא ולאחר מכן העבירו אותה למרפאת הכלא. הסוהרים לא אפשרו לבתה לבקר אותה בתואנה של מגפת הקורונה.

כשגב' יה שוחרר בנובמבר 2020 היא לא יכלה ללכת בעצמה או לדבר בבירור. היא נכנעה לנזק הגופני שנגרם לה בכלא ומתה כעבור 15 חודש – ב-25 בינואר 2022 .

שמות ופרטי קשר של העבריינים במקרה ניתן למצוא בכתבה באנגלית.

כתבות קשורות:

Outstanding Teacher Ms. Ye Zhongqiu Illegally Sentenced Again

12 Falun Gong Practitioners in Shenyang Arrested for Handing Out Calendars

[כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]