(Minghui.org) לאחרונה מישהו מהאזור שלי (עיר בפרובינציית הֶה-ביי) חזר מטיאן-ג'ין עם בדיקת קוביד 19 חיובית. על אף שלא היו לו סימפטומים, הרשויות המקומיות הכריזו על מצב חירום.

ההוראות נשלחו למחלקות הרלוונטיות ב-1:00 בלילה. מפקחי הצוות המנהלי כינסו את חברי הצוות ב-3:00 לפנות בוקר. הצוות הרפואי כונסו ב-4:00 לפנות בוקר. ואמבולנסים ואוטובוסים המעבירים מתנדבים מהאזורים מסביב עמדו הכן. הורו לכל התושבים המקומיים לעשות בדיקת PCR לקוביד 19 לסינון החולים הנושאים את הווירוס.

לאיש המודבק היה חבר שתרגל פאלון דאפא. כשהחבר המתרגל שמע על מצבו הוא סימס לו: "אל תשכח את המורה לי הונג ג'י (מייסד הפאלון דאפא)". האיש המודבק השיב שהוא זוכר. הוא ביקש בלבו עזרה ממאסטר לי. למחרת בבוקר הוא עשה בדיקה נוספת והתוצאה הייתה שלילית. כל מי שקיבל את החדשות הוציא אנחת רווחה.

האיש המודבק למד את הדאפא קודם לכן וקרא את הספרים. מאוחר יותר, לאחר שהמפלגה הקומוניסטית הסינית פתחה ברדיפה ב-1999 הוא פחד והפסיק לתרגל. אבל הוא תמיד האמין שהדאפא הוא טוב ושמר את ספרי הדאפא שלו. הוא סימס לחברו המתרגל שהוא ימצא את הספרים ויקרא אותם שוב.

[ההשקפות המובעות במאמר זה מייצגות את הבנותיו ודעותיו האישיות של כותב המאמר. כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]