(Minghui.org)

אוסטרליה נמצאת בחצי הדרומי של כדור הארץ. בשנה זו, מזג האוויר הקיצי מאוד חם ויבש, אבל ביום ראשון, 19 בינואר 2003, מזג האוויר במלבורן היה נינוח עם קרני שמש עדינים ורוח נעימה. מזג האוויר הנעים משך אנשים רבים לחגיגות ראש השנה הירחי בריצ'מונד (רח' וייטנם). מתרגלי הפאלון גונג במלבורן הציגו הופעה יפה למבקרים באמצעות איחולים לבבים ע"י הדגמת תרגילי הפאלון גונג כדוגמא למסורת העתיקה והמושכת של התרבות הסינית.בביתן של פאלון דאפא, מתרגלים הדגימו את התרגילים. 6 מתרגלים צעירים התחלפו ביניהם למען הצגת 5 הסטים של התרגילים בבמה הראשית. ריקוד הלוטוס מלווה במוסיקת ה"פו דו" הביאו את היופי וההרמוניה של הפאלון דאפא לכל הנוכחים בקהל ומשכה עליה ולבמה הראשית עוד אנשים. לאחר מכן, זוג מתרגלים מערביים שרו את השיר "באנו רק עבורכם" אשר זכה למחיאות כפיים לבביות מהקהל.

בביתן הצפוף, מתרגלים חלקו המון חומר של הבהרת האמת ודיסקים. כמה סינים עברו ליד הביתן שלנו ודברו מתוך הפתעה, "תסתכל לכאן, זה פאלון גונג".

המון סינים באו לביתן שלנו ושאלו לגבי חומר. ההופעה של מתרגלים צעירים מבית ספר מינגהוי משכו המון מבקרים צעירים. התקשורת המקומית ראיינה את המתרגלים במהלך הפעילויות.