(Minghui.org)

בשעת אחר הצהרים של ה-18 במרץ 2002, פגשנו קבוצה של ילדים צעירים מול בניין האו"ם בג'נבה. כששאלנו אותם מהיכן הם, הם אמרו לנו באיטלקית שהם מאיטליה ועוד כמה דברים שלא יכלנו להבין. רצה המקרה ומתרגל פאלון דאפא מגרמניה בא והצטרף. דרך התרגום שלו, למדנו שהילדים האלה הם תלמידים מבית ספר איטלקי ובאו לג'נבה כדי לבקר ולצפות בכמה נושאים לדיון באו"ם.


תלמידים איטלקים ומורים לומדים לבצע את תרגילי הפאלון גונג מול בניין האו"ם

 כמה ממוריהם והמנהל הצטרפו ודיברו על פאלון גונג אתנו. הם ראו מתרגלי פאלון גונג עושים את התרגילים ויושבים במדיטציה בבוקר מול בניין האו"ם וקיבלו חומרי הבהרת אמת מהמתרגלים. הם אמרו שהם שמחים שלאיטליה יש פאלון גונג ושיש אתר אינטרנט באיטלקית. הם אמרו שהם יקבלו יותר מידע כשיבקרו באתר האינטרנט לאחר שיחזרו הביתה. כשלמדו לגבי הרדיפה של מתרגלי פאלון גונג בסין, המנהל הביע סימפאטיה כלפיהם. הוא אמר שהרדיפה של פאלון גונג תרשם בתור אחד הנושאים שלהם לדיון, בונוס לא צפוי מביקורם באו"ם.

התלמידים ומנהלם קיוו ללמוד פאלון גונג מול בניין האו"ם. מתרגל גרמני ומתרגל מסינגפור הוזמנו כדי להדגים את הסט השני של התרגילים בשבילם.