(Minghui.org)

20 במרץ, 2003 (ג'נבה) בפגישה שהתקיימה היום בשעת אחר-צהרים עם יחידה פרוצדורלית של מערכת הפיקוח הסודית על זכויות האדם של האומות המאוחדות, פא וואנג הווי-הווי, ארגון סיני לפיקוח על הרדיפה שלח שני דו"חות על הרדיפה של פאלון גונג בסין, שמסתכמים ב-4000 דפים.

שאלנו מה הארגון מקווה להשיג בהגשת הדוחות האלה, הדובר זינון דולניקיג' הגיב.

"ג'יאנג זמין משתמש במערכות אכיפת החוק של סין כדי להניע את הרדיפה של פאלון גונג כך שאין דרך להבטיח שהפושעים האלה יובאו לצדק בסין", דולניקיג' אמר. "אנו מקדישים את מאמצינו כדי לעצור ולמלא את חוסר הצדק הזה כלפי מתרגלי פאלון גונג על ידי מעקב אחרי ותביעה של הפושעים שאחראים לרדיפה וקטלוג ופיקוח על הקורבנות כדי להבטיח שאפשר להצילם".

הדו"ח הראשון הוא רשימה [חלקית] של שמות ותקריות של יותר מ-11,000 פקידי "6.10", משטרה ואחרים המעורבים ברדיפה של פאלון גונג, יחד עם פרטי הפשעים שבוצעו. הדוח השני הוא רשימה של שמות ותקריות של כמעט 20,000 קורבנות של הרדיפה.

מכיוון שפעולותיהם נעשות בסודיות מוחלטת, לא ניתן היה לשאול את פקידי זכויות האדם של האו"ם שאלות.

הגשת הדו"חות היום היא עוד צעד בפעולות שמתרגלי פאלון גונג, עורכי דין וארגונים בינלאומיים נקטו בהן לאחרונה, כדי להמשיך בתביעה של ג'יאנג זמין ושותפיו ברדיפה של פאלון גונג.

באוקטובר האחרון, בשעה שביקר בשיקאגו, הוגשה לג'יאנג זמין תביעה משפטית חמורה על עינויים ורצח עם כנגד מתרגלי פאלון גונג. התביעה מכוונת אל ג'יאנג ו"משרד ה-6.10" שג'יאנג יצר בסין כדי לבצע את הרדיפה.

קומוניקציות רשמיות כנגד ג'יאנג ומשרדו נשלחו גם לועדת האו"ם לזכויות האדם ולועידת האו"ם כנגד עינויים.

השבוע הזה בג'נבה, עורך הדין פיליפ גראנט, נשיא TRIAL (Track Immunity Always), ארגון לא ממשלתי, הודיע על הקמת קואליציה בינלאומית להבאת ג'יאנג זמין לצדק בבתי משפט בינלאומיים.

"התאחדויות פאלון גונג הלאומיות בשיתוף עם TRIAL, מקימים קואליציה בינלאומית המורכבת מעורכי דין אמינים ומסורים לזכויות אדם כדי לקחת על עצמנו את ההגנה על אינספור קורבנות של הדיכוי הסיני, בכך שנהדק רשת לוחצת אף יותר מסביב לג'יאנג זמין. בשבועות שיבואו, טענות פליליות יוכנו ו/או ימולאו במספר מדינות", אמר גרנט.

הקואליציה הגלובלית כנגד חקיקת סעיף 23 גם הגיע ליחידה הפרוצדורלית של האו"ם, משליחה של עצומה עם יותר מ-13,000 חתימות המתנגדות לחקיקת סעיף 23, שמצהירה שהסעיף יאפשר לממשלה הסינית להרחיב את דיכויה של אנשי הונג-קונג.