(Minghui.org)

כתב רשת קליירוויסדום, סו ג'ינג מדווח: מאוגוסט שנה זו מתרגלי פאלון גונג ערכו סדרת פעילויות להבהרת האמת ברחובות הסואנים במנהטן. במקומות אחדים ששם יש בקביעות המון צפוף של עוברים ושבים, המתרגלים עורכים מצגת עינויים כדי להציג את האמצעים הבלתי אנושיים שקבוצתו של ג'יאנג משתמשת ברדיפת מתרגלי פאלון גונג חפים מפשע בסין.

המוסיקה הנוגעת ללב והמחזה הטרגי העומדים בניגוד לאומץ הלב של מתרגלי הפאלון גונג העוברים את הסבל האכזרי, שזעזע ונגע ללבם של עוברי אורח. עוברי האורח קבלו חומרי הסברה המסבירים את אופי הרדיפה, חתמו על עצומות נגד הרדיפה ושאלו על הדרך היעילה ביותר בה יוכלו לעזור למתרגלי הפאלון גונג.

כל פעם שפעילויות אלו נערכות יותר ויותר מתושבי ניו-יורק ילמדו על העובדות של רדיפת מתרגלי פאלון גונג.

גילום מצגת עינויים חייה


אנשים מזועזעים מהעובדות על הרדיפה
הבהרת האמתהעוברים ושבים חותמים על העצומה לתמיכה בפאלון גונג והתנגדות לרדיפה


שליחת מחשבות נכונות מול הקונסוליה הסינית