(Minghui.org)

1. הודעה חשובה בקשר לשינוי מילים בספר "ג'ואן פאלון"

המורה החליט לשנות את הקטע הבא ב"ג'ואן פאלון": מ-"לפניו היו שבע בודהות קדמוניים" ל-"לפניו היו ששה בודהות קדמוניים" לשנות מ"שבע" ל"ששה"). חוץ מזה, יש חמישה מקומות בהרצאות שלמטה שמתייחסים ל"שבעה בודהות", וגם אותם יש לשנות ל"ששה בודהות".

1. "הרצאת הפא בניו זילנד". 2. "הרצאה בסידני":

יש אנשים שחושבים עוד: "אבל מה שאתה מלמד הוא לא הכתובים שבבודהיזם." האם בודהא שאקיאמוני לימד את הפא ששבעת הבודהות הקדמונים לימדו? 1. "יסודות להתקדמות במרץ", פא הבודהא ובודהיזם" האם שבעת הבודהות שלפני בודהא שאקיאמוני לימדו את אותה הדהרמה שבודהא שאקיאמוני לימד? 2. "הרצאה בסינגפור".

המורה רוצה שכולם יתקנו את הספרים שברשותם.

1. הודעה בקשר להשמדת גירסאות בלתי רשמיות של "ללמד את הפא בכנס הבינ"ל לשיתוף התנסויות בבייג'ינג" (1996) ו-"ללמד את הפא בטקס חנוכת האגודה של פאלון דאפא בסינגפור" (1996)

כיוון ששני המאמרים האלו (גירסה סינית) פורסמו רשמית ב- http://Falundafa.org ב-2004, יש להשמיד את כל המהדורות הבלתי רשמיות, כולל אלו המודפסות, הגירסאות המועתקות ידנית, הקלטות האודיו והווידאו של שתי הרצאות אלו בזמן הנכון. הסטנדרט יהיה המהדורה שהמורה פרסם באופן רשמי ב-2004.

עורכי קלירויסדום 21.8.2004

תוספת: אתרי אינטרנט המתוחזקים על ידי תלמידי דאפא באזורים שונים מתבקשים לוודא מדי תקופה ולעדכן את ספרי הדאפא וההרצאות החדשות, כך שתהיה תאימות עם המהדורות שב- Falundafa.orgו- clearwisdom.net. תלמידי דאפא באזורים שונים התנדבו לייסד אתרי אינטרנט רבים לנוחיותם של התושבים המקומיים, והם הציגו וסיפקו ספרי דאפא, מוזיקה של התרגילים, מידע על אתרי התרגול וכו'. בגלל שרק חלק מהתיקונים נמסרו כהודעות רשמיות, זה הקשה לעיתים קרובות על האתרים לעדכן את החומר בזמן הנכון, וזה גרם לספרי הדאפא וההרצאות החדשות להיות שלא בתיאום עם Falundafa.orgו- clearwisdom.net. מתרגלי דאפא המתחזקים אתרים אלו באזורים שונים מתבקשים להוריד את קבצי הספרים וההרצאות מ-- Falundafa.orgו- clearwisdom.net, וכך לשים קץ לבלבול.