(Minghui.org)

הקדמת המערכת הישראלית : ממשלת סין עושה במשך זמן רב נסיונות רבים ומשקיעה כמויות נכבדות של כסף במטרה להכפיש את תנועת הפאלון גונג . סיפור זה הוא אחת הדוגמאות לנסיונות הכפשה של התעמולה הסינית .

הטענה הכוזבת שדואן יולאן רצחה את בעלה הופצה בעבר בצורה נרחבת כתעמולה על ידי תחנות טלוויזיה ואמצעי תקשורת אחרים בסין. אבל למעשה זו הייתה רק הונאה שזויפה על ידי אלו הממלאים את הוראותיו של ג'יאנג זמין, מנהיג סין לשעבר, להכפיש את הפאלון גונג.

גברת דואן יולאן הייתה מג'ינגמן, מחוז ג'ינגג'או, בפרובינצית הוביי. לאחר ה- 20 ביולי 1999, היא הלכה לבייג'ינג לעתור כנגד אי הצדק שנעשה לפאלון גונג ולמתרגליו. "משרד ה-610" המקומי ותחנת המשטרה עצרו, עיכבו ורדפו אותה באופן לא חוקי. הם החזיקו אותה כנגד רצונה וכנגד סטנדרטים בינלאומיים לזכויות אזרח בחטיבה השנייה של מחנה העבודה לנשים שאניאנג בפרובינציית הוביי. גם אני הייתי עצורה שם, והתגוררתי באותו תא קטן במשך למעלה מ- 6 חודשים. יולאן סיפרה לאחרים שהיא מתרגלת פאלון גונג ושהיא שיפרה את האופי שלה פעמים רבות. היא גם חשפה את התעמולה השקרית על כך שהיא הרגה את בעלה.

לפני שגברת דואן יולאן התחילה לטפח פאלון דאפא, היו לה חיי משפחה אומללים. לבעלה היה מזג סוער והוא היה אכזר מאד ולעיתים תכופות הוא הכה ותקף אותה ללא סיבה. היה מקרה אחד בו בעלה הכה אותה קשה כל כך שהיא לא יכלה לעמוד בכך יותר. היא תפסה סכין מטבח ופצעה את בעלה. מאורח יותר היא התגרשה ממנו, כל הדברים הללו התרחשו לפני שהיא התחילה לתרגל פאלון גונג.

לאחר פרק זמן מסוים, היא התחתנה עם בעלה הנוכחי. לאחר שנישאה מחדש, היא החלה לתרגל פאלון גונג. לאחר שהיא כבר תרגלה פאלון גונג היא הצטערה על כך שפצעה את בעלה לשעבר, היא אמרה: "זה לא בסדר להגיב על אלימות עם אלימות, כאשר לבני זוג יש קונפליקטים ביניהם, עליהם להיות סובלניים ולהתייחס אל הנושא בצורה רגועה. אילו הייתי מתחילה לטפח קודם לכן, דברים כאלו מעולם לא היו מתרחשים. טיפוח בפאלון דאפא גרם לי להשתחרר מהשנאה שלי. זה פאלון דאפא שלימד אותי להיות אדם טוב"

בזמן ההוא, היא סיפרה לאנשים את סיפורה כדוגמא לכך שהיא שיפרה את האופי שלה לאחר שטיפחה בדאפא. היא רצתה לומר לאנשים שפאלון דאפא זה טוב. כאשר היא הבהירה את האמת לסוהרים ושוטרים במחנה העבודה, היא סיפרה לרבים את הסיפור על כך שפצעה את בעלה לשעבר עם סכין מטבח לפני שהיא זיככה את אופייה באמצעות תרגול פאלון גונג.

לאחר מכן, בעקבות רדיפה ארוכה ולוחצת, היא נכנעה לעושי דברו של ג'יאנג ו"הומרה" בניגוד לרצונה [2]. הסיפור על כך שפצעה את בעלה עם סכין מטבח לפני שתרגלה פאלון גונג נוצל על ידי "משרד ה-610" בפרובינציית הוביי וכמה תחנות משטרה מקומיות בכדי לפברק את הסיפור שהיא רצחה כביכול את בעלה, זו שמועה שנוצרה בכדי להכפיש את הפאלון דאפא. בשקר המפוברק, נאמר שדואן יולאן רצחה את בעלה עם סכין מטבח בגלל שאיבדה את שפיותה כתוצאה מתרגול פאלון גונג.

למעשה, תומכיו של ג'יאנג פברקו שמועות מזעזעות רבות בכדי להכפיש ולפגוע במתרגלי פאלון גונג מאז ה- 20 ליולי 1999. זה כולל את: "ההצתה עצמית בכיכר טיאננמן", "התאבדויות", "רציחות" ועוד. השמועה שדואן יולאן רצחה את בעלה לא הייתה השקר הראשון. זה רק עוד אחד מאותם שקרים שפוברקו על ידי אלו שממלאים את הוראותיו של ג'יאנג.

הערה:

משרד ה-610 הוא סוכנות שנוצרה במיוחד כדי לרשוף את הפאלון גונג, עם כוח מוחלט מעל כל דרג מינהלי של המפלגה וכל מערכות פטוליטיות ושיפוטיות אחרות בסין.