(Minghui.org)

"אני נשבעת בכנות כי אני מסירה את חברותי מכל ארגוני המפלגה. כל ההצהרות והעתירות שנכתבו קודם לכן, בעבר, אינם תקפים מעתה ואילך. אני מצהירה בזאת על חיים חדשים".

הצהרה זו כלולה בהתנערות מחברות במפלגה הקומוניסטית שחברה ביקשה ממני לפרסם. זוהי הצהרה פשוטה מאוד אך מאחוריה ישנו סיפור חשוב.

חברתי ובעלה הם אנשים טובים וכנים. היא תמיד אהבה לשמוע סיפורים מופלאים אודות מתרגלי פאלון גונג, והיתה פתוחה מאוד לשמוע על עקרונות הפאלון גונג. במשך השנים העברתי לה, לעתים קרובות, את "שבועון מינגהווי" ואמרתי לה לזכור ש"פאלון דאפא הוא טוב". סיפרתי לה גם על המגמה הכלל-עולמית לפרוש מהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) ועל פרסום "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית". בעלה קרא את "תשעת הדיונים" פעמיים, אמר לי כי הספר כתוב היטב וביקש עותק כדי לשמור לעצמו. אולם, בכל פעם שעלה נושא הסרת החברות של משפחתו מהמק"ס, הוא נעשה מבולבל. גם הוא וגם אשתו הצטרפו למפלגה עוד כשלמדו במכללה.

התאכזבתי כשהם לא נקטו בשום פעולה לאחר שניהלנו כמה דיונים. קראתי את דבריו של מתרגל אחר ב"שבועון מינגהווי" שם סופר סיפורו של אל שהעניק פעם לפושע עשר הזדמנויות כדי להציל את עצמו. קיבלתי השראה מהכתוב והיה לי ברור כי היתה זו אחריותי להציל יצורים חיים. אין עלי לוותר או להתלונן רק מכיוון שהתוצאה לא היתה בהתאם לציפיותי. באותו רגע נזכרתי שהמורה סיפר לנו כי כוחו של חוק הבודהא הוא ללא גבולות. אמרתי לה "אני אחכה ליום בו תחליטי לפרוש מחברותך במק"ס".

כשחברתי הרתה, היא נסעה לעיר הולדתה כדי להמתין שם ליום הלידה. יום אחד בעלה צלצל וסיפר לי כי היא כורעת ללדת עשרה ימים מוקדם יותר מהתאריך המשוער, וכי ניתנה לה זריקה לזירוז הלידה. נשמע כי חייו של התינוק היו בסכנה. אמרתי לו מיד להזכיר לה לשנן "פאלון דאפא הוא טוב". בשבע בערב צלצלתי אליה וביקשתי ממנה לשנן "פאלון דאפא הוא טוב" בכנות בשקט לעצמה. אמרתי לה שאם תעשה זאת הכל יהיה בסדר. היא הודתה לי.

בבוקר למחרת היא ילדה בן זכר בריא, למרות שבאולטרה-סאונד נראה כי חבל הטבור היה כרוך סביבו. צלצלתי לברך אותה ברגע שקיבלתי את הידיעה ואז היא ביקשה ממני להסיר  בשמה את חברותה מהמק"ס.

ברצוני לחלוק עם עמיתי המטפחים כי אין עלינו לוותר בקלות, שכן כוחו של חוק הבודהא הוא אינסופי, ואנשים אכן משתנים כשהם מבינים שהדאפא הוא טוב לרווחתם.