(Minghui.org)
שלוש תמונות אלו צולמו ברגעיו האחרונים של מר הא שואה-ג'או, ב- 13 בינואר 2006. הוא היה בן 42 במותו.

מר הא שימש כמורה בבית ספר יסודי של המפעל להפקת חשמל בליו-ג'יאנג, פרובינצית הונאן. כמתרגל נחוש הוא נכלא במרכזי מעצר ומחנות עבודה בכפיה שלוש פעמים, ל- 390 יום. השוטרים גם סחטו ממנו סכום ניכר בכסף ורכוש.

לאחר שעונה בחודש מרץ 2002 על ידי עשרה שוטרים לפחות, הצליח מר הה לברוח, אך נאלץ לעזוב את ביתו ולנדוד כחסר-בית כדי שלא ייכלא ויעונה שוב. הוא נתפס שוב ב- 7 בנובמבר 2002 ונגזרו עליו שלא כחוק 8 שנות כליאה. הוא עונה קשות עד שלא יכול היה ללכת או לדבר. משפחתו הצליחה להוציאו ל"טיפול רפואי" בפברואר 2005, אך הרשויות כל הזמן פיקחו עליו ועל משפחתו, וכשהוא מת עצרו גם את אשתו. אלו הפרטים הידועים עד תאריך המאמר.

רשימת המוסדות והאנשים המעורבים במקרה זה, ומספרי הטלפון שלהם מופיעים במאמר באנגלית.