(Minghui.org)

מבואה

מקורות בסין דיווחו על מעצרו של שו יין, חבר פקולטה באוניברסיטה היוקרתית של בייג'ינג, צינג-הואה.

שו נעצר באופן לא חוקי בידי שוטרי המשרד לבטחון ציבורי ב- 14 במרץ, בשל החזקת ספרי פאלון גונג וספרות של פאלון גונג. הוא נידון ב- 13 באפריל לשנתיים של "חינוך מחדש באמצעות עבודה".

שו, פרופסור חבר במחלקה להנדסה אזרחית, קיבל מספר פרסים על ידע ועל הוראה. על פי החוקה הסינית הוא זכאי לחופש של אמונה. מרכז המידע של הפאלון דאפא מגנה את מעצרו של שו, שבוודאי אינו צריך שום "חינוך מחדש", וקורא לשחרורו המיידי ללא תנאי.

למאמר המלא באנגלית בקישור האינטרנט למטה.