(Minghui.org)

מקורות בסין מוסרים שפקידים של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) ממהרים להשמיד מסמכים מסווגים בכל הפרובינציה הצפונית של היי-לונג-ג'יאנג, ויתכן שגם במחוזות אחרים. הליך זה בא בעקבות החשיפה של מעורבות המק"ס בקצירת איברים המתבצעת בניתוחים, שרבים מהם מתבצעים בגוף של אנשים חיים.

הפקודות הממוספרות –12 (2006), מצהירות שמגוון רחב של המסמכים שפורסמו על ידי הממשל המרכזי והפרובינציאלי, "חייב להיות מושמד", כדי "להבטיח את היעילות והבטיחות של הפצת המסמכים בממשל המרכזי והפרובינציאלי, וכמו כן גם למנוע גילויים של מסמכים מסווגים".

מתוך בולטין הפאלון גונג 25.5.06