(Minghui.org)

תמצית

מקורות בסין תיעדו עשרים ושלוש רציחות נוספות של מתרגלי פאלון גונג אסירי-מצפון.

סיבות המוות: הכאות, הזרקות כפויות של חומרים הפוגעים במערכת העצבים (נוירו-טוקסיים), עינויים בשוק חשמלי שגרמו להתדרדרות פיסית, כוויות, עבודת פרך, עינוי הכנסת מחטי במבו מתחת לציפורניים, "הלעטה" בכפייה (לא האכלה, אלא שיטת עינוי), וצורות עינוי אחרות.

מעשי אכזריות אלו קרו במרכזי מעצר, בתי כלא, ומחנות עבודה בכפייה. מתוך מספר זה, 11 היו נשים, 9 מעל גיל 55. וונג ג'יאנג-גואו בן ה- 23 מהעיר ג'ילין מת לאחר 40 יום במעצר משטרתי.

מספר מקרי המוות המתועדים עומד עתה על 2,876. סימוכין לתיעוד: http://en.minghui.org/html/articles/2006/5/25/73729.html