(Minghui.org)

מתרגל הפאלון דאפא מר סאן ג'או-האי גר במגורי המשפחות שבבית החרושת לממתקים יואו-יי בעיר ג'יאה-מו-סי במחוז היי-לונג-ג'יאנג. בשנת 2002 היה עליו לעזוב את ביתו כדי להמנע מלהיאסר, אך הוא נעצר לאחר מכן בעיר לאן-ג'ואו מחוז גאן-סו בסוף שנת 2002.

ב- 27 באוקטובר 2002, בית המשפט המחוזי צ'נג-גואן, בעיר לאן-ג'ואו גזר עונשים לשבעה מתרגלי פאלון דאפא לאחר שנטען כי לכאורה פרצו לרשת הטלביזיה כדי להפיץ את האמת אודות פאלון גונג. מר סאן ג'או-האי נידון ל- 19 שנות מאסר בכלא. בית המשפט לא יידע אך לא אחד מבני משפחות המתרגלים האלה.

לפי דיווחים באתר האינטרנט מינג-הווי באנגלית: http://en.minghui.org/html/articles/2002/11/15/28758.html http://en.minghui.org/html/articles/2003/7/17/38198.html

משפחתו של מר סאן ג'או-האי קבלה שיחה טלפונית אחת  מהעיר לאן-ג'ואו, ובה נאמר כי מר סאן ג'או-האי נידון לתקופת מאסר ממושכת. אך כאשר נסעו לבקרו לפי הכתובת שנמסרה להם בשיחה הטלפונית, הוא לא היה שם. במשך הארבע שנים שחלפו, אחיו הצעיר של מר סאן ג'או-האי ואמו המשותקת חרדים מאד לשלומו.