(Minghui.org)

מאת: טרי וונדרהיידן 3.05.2006

"שן-יאנג, 3 במאי 2006, שלושים שנות אלימות והפלות כפויות ליישום מדיניות הולדה של רק ילד אחד, ופיחות מתמשך בחיי אדם, הוביל לזוועה חדשה. רופא צבאי סיני גילה שהוא אישית נתקל במסמכים מזויפים של יותר מ-60,000 אסירים, שרבים מהם מאנשי פאלון גונג, שמצביעים כביכול על תרומה מרצון של איבר להשתלה.

הוא תאר את התהליך המופעל על האסירים. הם מובאים למתקן צבאי בתואנה של בדיקה שגרתית, מקבלים הרדמה מקומית ואז הרופא מוציא את האיבר, לפעמים אפילו לב, בעוד הפציינט בהכרה. אלה השורדים את התהליך נשרפים בקרמטוריום בעודם בחיים.

בעדותו, אמר הרופא שהוא כיום מבוגר: "במהלך השתלת איבר, אם ההשתלה אינה מצליחה. חייבים להשמיד את המסמכים על מקור האיבר ואת הגוף תוך 72 שעות. כל המסמכים והגוף שלפעמים הוא עדיין בן אדם חי, חייבים להיות מושמדים בשריפה אותה צריכים לנהל צוות צבאי מיוחד. לצוות צבאי זה יש את הזכות לעצור, לכלוא או להוציא להורג רופאים, שוטרים, שוטרים צבאיים או לערוך חיפוש באנשי צוות שהדליפו את הסוד החוצה".

כפי שדווח באתר חדשות האפוק טיימס, השתלות איברים לא חוקיות קורות בשיעור גבוה יותר מהמספר המפורסם על ידי הממשלה. "לדוגמא: אם הממשלה מצהירה שקיימים 30,000 מקרים בשנה, המספר האמיתי הוא בערך 110,000 מקרים. ישנם מקורות בשפע של איברים וזוהי הסיבה לירידת המחירים בהשתלות איברים".

הרופא הוסיף בעדותו שבעיני המנתחים תורמי האיברים אינם נחשבים עוד כבני אנוש אלא כחיות. "כשעושים זאת בפעם הראשונה או השנייה, חלקם מרגישים חוסר יציבות ועצבנות. אבל אחרי אלפי ניתוחים, הכל משתנה. הם הופכים חסרי תחושה בהוצאת איברים מבני אדם חיים ובשריפתם של בני אדם חיים".

למאמר המקורי: http://www.lifesite.net/ldn/2006/may/06050304.html