(Minghui.com) אתר Clearwisdom.net (אתר Minghui באנגלית) בוחר ועורך מאמרים רק לפי היכולת שלהם להבהיר את האמת, להשפיע באופן חיובי על מצב הטיפוח של מתרגלים, ולאמת את הפאלון דאפא. האתר אינו אחראי לבדיקת הרקע של מחברי המאמרים, ומה עוד, יש לשים לב שהעובדה שמאמרים של מישהו התפרסמו באתר, אינה מורה על כמה טוב הוא טיפח. אנחנו מבקשים שהקוראים יקחו זאת בחשבון כשהם קוראים את המאמרים שהתפרסמו.

עורכי אתר Clearwisdom/ Minghui
3 בדצמבר 2009