(Minghui.org)

ב-20 ביולי השנה ימלאו 15 שנה לרדיפת הפאלון גונג בסין. כיום ניתן לאמת רק חלק ממקרי המוות, אך במחצית הראשונה של 2014 היו 69 מקרי מוות מאומתים על פי קריטריונים בינ"ל, וכן 413 מתרגלי פאלון גונג שהועמדו לדין באופן לא חוקי.

בדיווח זה נסכם נתונים של רדיפת הפאלון גונג בשנחאי, אחת הערים הגדולות ביותר בסין.

על פי דיווחים לא מלאים שפורסמו באתר מינג-הווי, במחצית הראשונה של 2014 נעצרו בשנחאי 97 מתרגלי פאלון גונג ללא עילה חוקית, ארבעה מהם נשלחו לשלוש שנות מאסר בכלא, ו-17 מהם נשלחו למרכזי שטיפת מוח. להלן גרף מעצרים לפי חודש:


בטבלה הבאה פרטי ארבעת המתרגלים שנשלחו למאסר:


בטבלה הבאה פרטי המתרגלים שנשלחו למרכזי שטיפת מוח, ביניהם מר דו ג'י-לונג בן ה-74. מר דו היה אדם חסון לפני מעצרו. אחרי שנעצר ב-26 במארס הוא רזה מאוד, וסבל אובדן משמעותי של זיכרון, שמיעה וראייה. כעת הוא אינו יכול לחשוב או לתקשר. המשפחה מאמינה שהרשויות נתנו לו חומרים הפוגעים בעצבים.


טבלה חלקית של מתרגלי פאלון גונג משנחאי שנעצרו בחודשים ינואר ופברואר 2014


טבלה חלקית של מתרגלי פאלון גונג משנחאי שנעצרו בחודש מארס 2014


טבלה משלימה של מתרגלי פאלון גונג משנחאי שנעצרו בחודשים מארס ואפריל 2014טבלה חלקית של מתרגלי פאלון גונג משנחאי שנעצרו בחודשים מאי ויוני 2014