(Minghui.org)

עלייה של יותר מ-60% במספר המעצרים של מתרגלי פאלון גונג בשאן-דונג במחצית הראשונה של 2014 בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה. דיווח אחר דיווח ממשיכים לתעד מעצרים של מתרגלי פאלון גונג בפרובינציית שאן-דונג, ומראים שאין שום סימן של האטה ברדיפה.

להפך. למעשה במהלך המחצית הראשונה של 2014 נעצרו באופן לא חוקי 422 מתרגלי פאלון גונג, עלייה של 65.5% לעומת התקופה המקבילה ב-2013.

בחודש יוני לבדו, רשויות הממשל בשאן-דונג עצרו 111 מתרגלים. 20 מהם נעצרו בעיר דזי-בו ונשלחו למרכז מעצרים מקומי. 11 מהם נעצרו בעיר יאן-טאי ב-25 ביוני השנה.

כמה מהמעצרים אפשרו לרשויות לעצור מתרגלי פאלון גונג נוספים שבאו לעתור למען חבריהם שנעצרו ללא עילה חוקית.

לדוגמה: באוגוסט 2013 נעצר מר לי דה-שאן בגין התקנת צלחת לווין לקליטת שידורים חופשיים בביתו, דבר שמועצת המדינה בסין הכריזה עליו כחוקי ב-2002. במהלך משפטו באפריל השנה, המשטרה עצרה 10 מתרגלי פאלון גונג כדי למצוא צלחות לווין נוספות ואיזשהן ראיות שיוכלו להשתמש בהן נגד מר לי.

דוגמה נוספת אירעה במחוז גואן: 8 מתרגלי פאלון גונג נעצרו בחודש מארס. בחודש אפריל 9 מעמיתיהם המתרגלים ניגשו למחלקת המשטרה להבטיח שהם ישוחררו, וכל התשעה נעצרו גם כן. למחרת המשטרה עצרה עוד 4 מחבריהם. ונוסף על כך, אשתו ואמו של אחד העצורים שבאו לבקש את שחרורו.נעצרו אף הן.

גרף מס' 1 מראה את מספר המעצרים הלא חוקיים ב-15 הפרובינציות והממשלים המקומיים הנמצאים בראש הרשימה של ביצוע המעצרים במחצית הראשונה של 2013 בהשוואה למחצית הראשונה של 2014.

גרף מס' 1

טבלה מס' 1 המופיעה להלן מראה את מספר המעצרים הלא חוקיים בפרובינציות אחרות במחצית הראשונה של 2013 בהשוואה למחצית הראשונה של 2014.

טבלה מס' 1

על פי מידע שאומת על ידי אתר מינג-הווי, במחצית הראשונה של 2014 נעצרו 2,987 מתרגלי פאלון גונג בסין, עלייה של 42.6% במספר המעצרים בתקופה המקבילה בשנה שעברה.