(Minghui.org)

"כיום הממשלה הסינית לעתים קרובות מגבילה קבוצות רוחניות לא רשומות בחומרה ולא מאפשרת להן את זכות ההתכנסות, ולפעמים ממש אוסרת על קיומן, כמו במקרה של הפאלון גונג, ורודפת גם את אלה שמגינים עליהם, כמו את עורך הדין לזכויות אדם גאו ג'י-שנג" – כך הצהיר ב-28 ביולי בתדרוך עיתונאי טום מאלינובסקי, עוזר מזכיר המשרד לדמוקרטיה, זכויות אדם ועבודה של מחלקת המדינה של ארה"ב, ערב פרסום דוח 2013 של מחלקתו לגבי חירות דת [אמונה] בעולם.

הדוח מציין כי "אותו חוק הנותן תוקף לדוח חירות הדת הבינ"ל וגרם להקמת משרד חירות הדת הבינ"ל, נותן לנו גם מנגנונים רבי עוצמה לקדם את חירות הדת בעולם". הדוח מציין כי המנגנונים האלה כוללים סנקציות על אנשים וממשלות המפירים זכויות אדם ומעורבים או מתירים הפרות חמורות במיוחד של חירות האמונה.

הדוח מכיל תיאורי מקרים ברדיפת הפאלון גונג, למשל: "בספטמבר מתרגלת הפאלון גונג יו ג'ין-פנג נעצרה ונלקחה למתקן 'חינוך מחדש דרך עבודה'. לעורך הדין שלה, טאנג ג'י-טיאן, לא הותרה גישה לגב' יו, ואז עצרו אותו לחמישה ימים".

בחלק הדוח המתייחס לסין הדוח מציין שמעצרים של מתרגלי פאלון גונג גוברים סביב "תאריכים רגישים", גם לאחר שהמשטר הודיע על סגירת מחנה העבודה בכפייה מא-סאן-ג'יאה בסוף 2013.

בחלק המתייחס להונג קונג מצוין "גדילה משמעותית בהטרדות מצד קבוצת Youth Care Association בהונג-קונג המקושרת למשטר בסין, אשר החלו בדיוק לפני שהמושל החדש של הונג קונג ליונג נכנס לתפקידו.

הדוח מדגיש בהקשר לפאלון גונג גם את שטיפות המוח, השימוש בעינויים פסיכיאטריים ומניעת הזכויות החוקיות-משפטיות של המתרגלים בסין.

לקריאה נוספת:  הצעת חוק H.R. 5379 הוצגה בבית הנבחרים של ארה"ב: סנקציות על מפירי זכויות אדם בסין