(Minghui.org)

הערת עורך: זהו נאומו של בוב בלטאזאר שנאם על דשא הקפיטול בוושינגטון ב-17 ביולי 2014, בעצרת המציינת 15 שנות רדיפה נגד הפאלון גונג

מר באלטאזאר הוא יועץ בכיר לשעבר לנשיא ארה"ב.

אחר הצהריים טוב לכולם,

אני שוב כאן, עם כולכם היום, כדי לציין עוד שנה של רדיפת הפאלון גונג בסין. 15 שנה של רדיפה! 15 שנה ארוכות מדי!

פעם נוספת אני עומד בסולידריות עם מתרגלים של שיטת המדיטציה השקטה הידועה בשם פאלון גונג.

אני יכול לומר שאני מרגיש באמת את השפעת תרגול הפאלון גונג, מאחר שכיום אני חווה זאת בקרבתי, היות שכמה מחבריי האישיים הם מתרגלי פאלון גונג.

אני גאה לעמוד אתכם היום.

מה שאנו עושים כאן היום אינו דבר טריביאלי. מה שאנו עושים כיום מעצב את העתיד. זו תהיה היסטוריה, שעוד שנים רבות, הילדים והנכדים שלנו, יביטו לאחור וילמדו ממנה, כמו שאבותינו הותירו לנו שיעורים שמהם אנו לומדים בהתבוננות לאחור.

כשאני מביט אחורה בהיסטוריה, אני רואה שלעתים קרובות אלה שפעלו מתוך מצפון ולא מתוך נוחות, הם אלה שעיצבו את העולם הזה והפכו אותו למקום טוב יותר.

מתרגלי פאלון גונג שעמדו באומץ בכיכר טיאננמן ובאומץ אדיר מסרבים לוותר על אמונתם, יהיו ביניהם. אני מסרב להצטרף לאלה שמתוך נוחות, יתנו לחופש האמונה עליה נוסדה המדינה הזאת לחמוק, מפני שאני עצמי מהאיטי, שם כמה מאבותיי ומבני משפחתי סבלו מרדיפה של רודנים.

כיום אנו סוללים את הדרך לילדים ולנכדים שלנו כדי שיוכלו ליהנות מעתיד חופשי מרדיפה דתית, מעתיד חופשי ממחנות עבודה בכפייה ומעתיד חופשי מקצירת איברים בכפייה.

אני רוצה להעניק להם עולם שבו נוהגים על-פי אמת, חמלה, סובלנות ודמוקרטיה.

אני רוצה שהעולם ידע שעשיתי את חלקי, כדי להעניק להם עתיד טוב יותר.

לכן אני נמצא כאן היום, מצרף בגאווה את קולי כאמריקני מהאיטי לאלה מסין הרוצים לשים קץ לרדיפה חסרת הטעם של הפאלון גונג.

תודה לכם.