(Minghui.org)

המתרגלת שיאו אי-שיו (Xiao Aixiu) מוו-האן שבפרובינציית הה-ביי, מתה 10 ימים אחרי ששוחררה ממרכז מעצרים מקומי. במהלך ימיה האחרונים היו לגב' שיאו הזיות ועורה היה בגוון מוזר. משפחתה חושדת שהיא הורעלה בהיותה במעצר.

גב' שיאו נעצרה ב-28 בספטמבר 2014 על שאמרה לאנשים כמה טועה המפלגה הקומוניסטית הסינית כשהיא רודפת את הפאלון גונג, שיטה ששינתה לחלוטין את חייה. בעבר הייתה חולה ונהגה ללבוש מעיל גם בחודשי הקיץ. אחרי שהחלה לתרגל פאלון גונג ב-2012 היא החלימה.

לאחר מעצרה ב-2014 הוכתה באכזריות במרכז המעצרים לנשים בוו-האן. המשפחה הפקידה עבורה כסף, אך הוא מעולם לא הועבר אליה או לשימושה.

ביולי השנה קיבלה המשפחה הודעה שגב' שיאו נמצאת על סף מוות ותשוחרר בקרוב. היא שוחררה ב-21 ביולי ומתה עשרה ימים לאחר מכן, ב-31 ביולי.

למאמרים נוספים באותו נושא: