(Minghui.org)

ב-27 בספטמבר 2016 הועמדה מתרגלת הפאלון גונג יאנג יה-פינג למשפט בשל סירובה לוותר על אמונתה בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת כיום על ידי המשטר בסין.

היא נעצרה חודש לפני כן במחוז ג'ה-ג'יאנג, שם עבדה בעבודות שונות. היא שכרה עורך דין מבייג'ינג כדי להגן עליה. טיעונו המשפטי היה שאין חוק בסין המפליל מתרגלי פאלון גונג ושלקוחתו לא הייתה צריכה להירדף אי פעם על כך שמימשה זכותה החוקתית לחופש אמונה.

בית הדין של מועצת מין-האנג בשאנג-שי מינה לה אף הוא עורך דין מטעמו שהורו לו להודות באשמתה של גב' יאנג. באמצע המשפט שינה עורך הדין את עמדתו וטען שגב' יאנג לא הפרה שום חוק בכך שהיא שואפת להיות אדם טוב על-פי עקרונות הפאלון גונג של "אמת-חמלה-סובלנות".

משפחתה של גב' יאנג נהגה לחוש בעבר שתרגול בפאלון גונג הביא להם יותר מדי צרות. אולם גם הם שינו את דעתם כששמעו את עורך הדין מבייג'ינג כופר באשמת יקירתם על פי החוק, והחלו להבין שהיא לא עשתה כל דבר רע.

חלק מבני המשפחה אף הודו לעורך הדין אחרי סיום המשפט.