(Minghui.org)

אחרי שקראתי את "הצעות לשלטים המשמשים להבהרת אמת בחו"ל", חשבתי לשתף בהתנסות שלי בחלוקת עיתונים לבתי מלון הסמוכים למקום עבודתי.

המשרד שלי קרוב לאולם תערוכות בו מבקרים תיירים סינים רבים, לכן אני שם חומרי הבהרת אמת בלובי של מלונות סמוכים.

כששוחחתי עם שוערי המלון באחד המלונות על הצנזורה של החדשות והאינטרנט בסין, הם אמרו שזה נבזי ביותר. ואז הצגתי את העיתונים שלנו בסינית כמקור מהימן של חדשות בלתי מצונזרות, ואמרתי להם שאני יכול לספק את העיתונים ללקוחות הסיניים שלהם. לפעמים השוערים היו עסוקים ולא הטרדתי אותם. המתנתי עד שהתפנו ורק אז סיפרתי להם את העובדות. אחרי שלמדו להכיר אותנו, היו כאלה שהיו מוכנים להשאיר שם את החומרים שלנו. הייתי עד לתיירים סינים רבים שחייכו כשגילו את העיתונים שלנו. אני מאמין שהצורה המקצועית של החומרים שלנו מעבירה להם מסר שזהו מקור חדשות לגיטימי, והתיירים שמחים לקבל חדשות שאינן מפוקחות על ידי המשטר בסין.

בכמה מלונות יש תקנות האוסרות להכניס חומרים זרים ללובי שלהם. לא לחצתי לכיוון הזה, אבל יצרתי איתם קשר שפתח את הסקרנות שלהם לשאלות.

כעת אני מחלק חומרים כל שבוע בלובי של שני מלונות סמוכים למקום עבודתי. מלון אחד מניח את החומרים במקום מרכזי בלובי. אני משאיר להם את "מינג-הווי השבועי" את "האפוק טיימס", "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית" וכרטיסים קטנים המסבירים כיצד לפרוץ את "חומת האש" באינטרנט.

כשחזרתי בתחילת החודש, כל העיתונים והכרטיסים נלקחו.

כשאנו משאירים את החומרים בלובי של מלון, האורחים הסינים יכולים לקחת אותם ללא דאגה. הם יכולים לעשות זאת כשהמדריכים או חברים שלהם אינם שם להשפיע עליהם, והם יכולים לקרוא את החומרים ללא הפרעה. אחרי שהם מבינים את האמת, יהיה קל יותר למתרגלים להשפיע עליהם לפרוש מהמק"ס וארגוניה בעתיד.