(Minghui.org)

המתרגלת טאי לי-ג'ואן בת 50 תושבת העיר שו-לאן נעצרה שוב בשל סירובה לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני.

גב' טאי נתפסה ב-13 באוקטובר השנה כאשר הייתה בבית בתה. היא ניסתה לחמוק מהשוטרים, אך הם תפסו אותה ונשאו אותה כל הדרך במורד מדרגות בניין הדירות החוצה. המהומה משכה שכנים רבים למקום האירוע.

ב-25 באוקטובר פנו הוריה של גב' טאי לתחנת המשטרה המקומית ג'י-שו לבקש את שחרורה. נאמר להם שהיא נעצרה על ידי סוכני ביטחון הפנים של העיר. אמה ובנה פנו למשרד ביטחון הפנים אבל גורשו משם. עד כתיבת המאמר בני משפחתה אינם יודעים עדיין היכן מוחזקת גב' טאי.