(Minghui.org)

המתרגל ג'יאנג דה-טינג מת 9 ימים ממעצרו הלא חוקי. הוא סירב לוותר על אמונתו בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

המתרגל, תושב פרובינציית ליאו-נינג, שוחרר בערבות, אך מת שעות ספורות לאחר מכן. משפחתו חושדת שסבל מפגיעות פנימיות חמורות עקב עינויים.

לא ברור אם אשתו קיבלה הודעה על מותו, משום שהיא בעצמה כלואה עדיין לאחר שהגישה תלונה פלילית חוקית נגד המנהיג הסיני לשעבר ג'יאנג דזה-מין, על שיזם את הרדיפה נגד הפאלון גונג וגרם בכך למעצרים שלה ושל בעלה