(Minghui.org)

תובע ראשי שאני מכיר היה בזמנו מפקד מחלקת המשטרה. במשך שנים רבות לאחר מכן הוא היה תובע ראשי במשרד התביעה, והיה מעורב במקרים רבים הנוגעים למתרגלי פאלון גונג. אשתו, חברים שלהם וקרובי משפחתם היו מתרגלי פאלון גונג.

אחרי שהחלה הרדיפה נגד הפאלון גונג הוא רומה על ידי שקרי המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס). אבל משום שבני משפחתו עשו כמיטבם להבהיר לו את האמת, הוא פרש בסופו של דבר מהמק"ס והחל לקרוא את ספרי הפאלון גונג בביתו.

"הוא מתרגל פאלון גונג. זה בטוח לעשות אתו עסקים"

אחרי שהחלה הרדיפה, אחד מהעובדים הכפופים לו איבד את עבודתו משום שתרגל פאלון גונג. הוא פנה לעבודה במיזם חקלאי בכפר. משום שזה היה פרויקט חדש, המקומיים חששו שירמו אותם ולכן הם היססו להיות מעורבים.

ראש הכפר, כפי שהתברר, היה גיסו של התובע הראשי. הוא צלצל אליו להביע את חששו לגבי הפרויקט וביקש פרטים על אותו מתרגל. התובע הראשי השיב: "הוא מתרגל פאלון גונג. זה בטוח לעשות איתו עסקים."

ראש הכפר הפיץ את השמועה על כך למקומיים, והפרויקט יצא לדרך. אחרי קציר שופע, כולם נוכחו לדעת שמה שאמר התובע הראשי היה נכון.

"אני פורש רשמית מהמק"ס המרושעת"

אחרי שהתובע הראשי פרש לגמלאות, התפתחו אצלו בעיות בריאות חמורות והיה עליו לעבור ניתוח. ממש לפני שהניתוח החל, הוא התיישב לפתע, הביט ברופאים ובאחיות ואמר ברצינות: "אני מודיע היום באופן רשמי שאני פורש מהמק"ס המרושעת וארגוניה. פאלון דאפא הוא טוב". אחר זה הוא שכב חזרה על מיטת הניתוחים. הניתוח הצליח והוא שוחרר זמן קצר לאחר מכן.

אחרי שחזר הביתה, הוא החליט להתחיל לתרגל פאלון דאפא. הוא החל לקרוא את הכתבים בבית.

"לא משנה מה, אתם חייבים לשחרר אותה"

פעם אחת, גיסתו של התובע הזה נעצרה כשחילקה עלונים של הפאלון גונג. היא עמדה להישלח למחנה עבודה בכפייה. היות שהתובע הזה שירת לפני כן כמפקד מחלקת המשטרה הזאת, הוא צלצל אל ראש אגף ביטחון הפנים שהיה בנו של סגן מפקד מחלקת המשטרה ששירת במשטרה יחד אתו. הוא אמר לו: "המתרגלת הזאת היא אחותה של אשתי, ואשתי היא הדודה שלך. לא משנה מה, עליך לשחרר אותה".

עקב הלחץ שהפעיל עליו התובע הראשי, ראש אגף ביטחון הפנים שחרר אותה.